Iraks barn bevittnar århundradets värsta våldsdåd

En kvinna som flytt från Sinjarberget bär på sin dotter. Foto: © UNICEF/Khuzaie

En kvinna som flytt från Sinjarberget bär på sin dotter. Foto: © UNICEF/Khuzaie

22.8.2014 – Vittnesmål av civila som flytt IS attacker i Sinjarbergen, skildrar ofattbart våld, kidnappningar och horribla övergrepp mot kvinnor och barn. UNICEFs barnskyddsteam har dokumenterat 123 fall riktade mot yazidier och andra minoritetsgrupper i Nineveprovinsen i norra Irak. 80 av dessa har kunnat bekräftas i utredningar rörande allvarliga brott mot barns rättigheter i väpnade konflikter.

”Våldet som har använts mot barn, kvinnor och minoritetsgrupper i Irak under de senaste veckorna är bland det värsta som skådats under det här århundradet, och är fullständigt oacceptabelt enligt alla regler och uppförandekoder som styr väpnade konflikter”, enligt  Marzio Babille, chef för UNICEF i Irak.

Ibrahim Sesay, som arbetar med skydd av barn vid UNICEF, berättar om hur nästan alla barn som man har talat med har lämnat berättelser om fruktansvärda övergrepp som de själva eller familjemedlemmar och närmaste omgivning har upplevt eller bevittnat.

En 16-årig flicka berättade hur hon och andra flickor och kvinnor samlades in för att utföra sexuella tjänster under påtvingade tillfälliga äktenskap. Flickan lyckades fly, men de andra blev kvar och fördes bort.

Sesay betonar att det nu krävs en snabb ökning av specialiserad psykoterapi och medicinsk vård för de barn som drabbats. Hittills har UNICEF gett psykosocial vård eller stöd till mer än 3 000 barn i Dohuk-regionen.

När det gäller det övriga katastrofarbetet satsar UNICEF nu 34 miljoner kronor som ska gå till kontantbidrag till familjer på flykt. Pengarna ska göra det möjligt för flyktingar att själva handla förnödenheter som de behöver.

UNICEF har gjort en överenskommelse med guvernoratet i Dohuk som innebär att man bidrar med pengar till ett kontantbidragsprogram för de familjer som befinner sig på flykt undan våldet.

Pengarna kommer att delas ut som ett engångsbidrag för att familjerna ska kunna köpa grundläggande förnödenheter till sina barn på den lokala marknaden. Bidragen gör det möjligt för familjerna att själva välja vad de mest behöver, samtidigt som pengarna bidrar till ekonomierna i de olika samhällen dit flyktingarna har sökt sig.