Norden söker starkare roll i FN

Islands kandidatur till FN:s säkerhetsråd är hela Nordens kandidatur. Det var huvudbudskapet vid ett lunchmöte om Nordens roll i FN i Stockholm på onsdagen. Lunchmötet arrangerades med anledning av att Island för första gången någonsin kandiderar till FN:s säkerhetsråd. Árni Páll Árnason, vice ordförande i utrikesutskottet i isländska Althinget och ordförande i Nordiska rådets isländska delegation, betonade att det är en nordisk kandidatur eftersom samtliga nordiska länder tillsammans arbetar för att Island ska få en plats i säkerhetsrådet.

– Genom vår kandidatur vill vi bidra till det internationella samfundet och bland annat lyfta frågor om skydd av civila i konflikter och kvinnors deltagande i fredsprocesser, sade Árni Páll Árnason.

Jan Eliasson, som tidigare tjänstgjorde som FN:s generalsekreterares särskilde sändebud för Darfur och också är före detta utrikesminister och ordförande i FN:s
generalförsamling 2005-06, uppmanade deltagarna att på
alla sätt stödja Islands kandidatur.

– Vi ska stå upp för gemensamma grundläggande nordiska värderingar som kan bära utrikespolitiken, slog han fast.

Jan Eliasson konstaterade också att de nordiska ländernas internationella engagemang är viktigt och att det nordiska samarbetet därför bör vitaliseras än mer på områden som rör utrikes- och säkerhetspolitik.

– Samarbetet borde vitaliserad både inåt och utåt. Och den traditionella nordiska hållningen som sätter multilateralismen och folkrätten i centrum är fortsatt mycket viktig, sade han.

Huruvida Island får en plats i säkerhetsrådet eller inte avgörs den 16 oktober, då fem av de tio länder som är icke-permanenta medlemmar i rådet byts ut. Senast ett nordiskt land satt med i säkerhetsrådet var 2005-2006 då Danmark var medlem och Sverige har inte haft en plats i säkerhetsrådet sedan 1997-1998.

Lunchmötet arrangerades av Svenska FN-förbundet och Norden i Fokus – Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm.

Källa: www.norden.org 

Foto: Karin Wallton, Norden i Fokus