Noll korruption – 100 % utveckling

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/futureatlas.com

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/futureatlas.com

8.1.2013 – Korruption är inte bara oskyldiga pengar betalade ”under bordet”. Problemet existerar i såväl fattiga som rika länder, men det är de fattigaste som bär den största bördan och påverkas mest av konsekvenserna. Kampen mot korruption måste därför föras på global nivå med hjälp av internationellt samarbete.

Den internationella dagen mot korruption markeras den 9:e december. Regeringar, den privata sektorn, icke-statliga organisationer och medborgare världen över uppmanas komma samman och kasta ljus över problemet som berör oss alla – även de Nordiska länderna. FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC) är de ledande instanserna i kampen.

UNODC:s exekutiva direktör Yury Fedotov betonar att allas röster och insatser behövs för att uppnå bestående resultat. ”Vi behöver en stark och robust koalition av regeringar, företagsledare, det civila samhället, akademiker och medier för att bekämpa korruptionen och bygga en kultur som grundar sig på integritet.”

Korruption är det största enskilda hindret för ekonomisk och social utveckling runtom i världen. Varje år utbetalas en biljon dollar i mutor, medan uppskattningsvis 2,6 biljoner stjäls årligen genom korruption – en summa lika stor som 5 % av världens sammanlagda BNP. I utvecklingsländer uppskattas summor förlorade i korruption uppgå till 10 gånger det officiella utvecklingsbiståndet, enligt UNDP.

Korruptionen betyder inte bara att pengar berövas från de mest behövande – den leder även till svag styrelse, vilket i sin tur när kriminella nätverk, människo- och vapenhandel och smuggling, samt handel med hotade djurarter.

De nordiska länderna toppar listan över världens minst korrumperade länder enligt den senaste listan av Transparency International.