FN-dagen: Nordiska bidrag till FN 

FN-dagen. Visste du att de nordiska länderna har varit en gedigen partner till FN som en av de största finansieringspartnerna till FN:s humanitära organ sedan organisationen grundades efter andra världskriget 1945?

Här är 10 fakta om hur de skandinaviska länderna har spelat en viktig roll i FN:s uppdrag och FN-organ genom tiderna och fortfarande fortsätter att bidra till framtida fred och välstånd i dagens globala samhälle.

Visste du att…

1. Norge är den största ekonomiska bidragsgivaren till FN per capita

Norge är en av de ledande frivilliga givarna till olika FN-organisationer, fonder och program. Norge är den sjätte största bidragsgivaren till FN:s utvecklingsverksamhet 2017 och bidrog med 1,6 miljarder norska kronor till FN:s gröna klimatfond från 2015 till 2018, vilket gör det till den tredje största bidragsgivaren. Norges bidrag varierar dock i storlek och syfte, med såväl kärnbidrag som andra frivilliga donationer.

Läs mer här.

2. Den första generalsekreteraren var norsk, den andre var svensk. (SG) 

Förenta Nationernas generalsekreterare är organisationens chefsadministratör. Generalsekreterarens roll innefattar diplomati, konflikt- och krismedling, att ge råd till medlemsländer, främja internationellt samarbete, förespråka mänskliga rättigheter, övervaka fredsbevarande operationer och långsiktig planering. Den förste generalsekreteraren Trygve Lie från Norge var en av nyckelpersonerna i upprättandet av FN. Han spelade en framträdande roll vid San Francisco-konferensen 1945, där FN-stadgan utarbetades. Den andra var Dag Hammarskjöld, svensk diplomat som tjänstgjorde som generalsekreterare från 1953 till sin död i en flygolycka 1961.

Ett målat porträtt av en man
Ett porträtt av den framlidne generalsekreteraren Dag Hammarskjöld av den svenske konstnären Bo Beskow. Foto: UN Photo

Läs mer här, här och här.

3. Finland är en föregångare inom jämställdhet

Finland är en pionjär inom jämställdhet och blev 1906 det första landet i världen att ge kvinnor både rösträtt och rätt att ställa upp i val. Finland var en mångårig förkämpe för jämställdhet och var tillsammans med de övriga medlemsstaterna en viktig förespråkare för inrättandet av UN Women och förblir en nyckelpartner ekonomiskt och politiskt. Nationella kommittén för UN Women i Finland var den första i världen, grundad 1981 på initiativ av Helvi Sipilä, som var den första kvinnan någonsin som innehade posten som biträdande generalsekreterare i FN.

En kvinna i en talarstol
Johanna Sumuvuori, tidigare statssekreterare i Finland, talar i säkerhetsrådet. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Läs mer här.

4. Ekonomiska och sociala rådets kammare vid FN:s huvudkontor donerades av Sverige (ECOSOC)

Ekonomiska och sociala rådets (ECOSOC) kammare fungerar som FN:s centrala plattform för överläggning, diskussion och innovativ utforskning av hållbar utveckling. Ursprungligen tänkt av svenske arkitekten Sven Markelius som en gåva från Sverige, renoverades den 2013, och dess kammare visar nu upp den slående nya gardinen ’Diaologos’ av den svenska konstnären Ann Edholm. Det offentliga läktartaket förblir avsiktligt ”oavslutat” för att symbolisera den eviga karaktären hos FN:s uppdrag. Det avsiktliga beslutet att lämna rör och kanaler exponerade står som en symbolisk påminnelse om det grundläggande stöd och struktur som ligger till grund för FN:s oändliga ansträngningar.

En stor sal med ett konferensbord
FN:s ekonomiska och sociala råds (ECOSOC) mötessal. Foto: UN Photo

Läs mer här och här.

5. Norge designade säkerhetsrådets kammare vid FN:s högkvarter i New York (Säkerhetsrådet) 

Säkerhetsrådet spelar en central roll i global diplomati och fungerar som den primära mötesplatsen för SC:s medlemsländer att mötas. Designad av den norske arkitekten Arnstein Arneberg, har den en cirkulär design som symboliserar jämlikhet mellan dess 15 medlemsländer. Kammaren visar också upp en väggmålning som visar FN-stadgans utformning, som betonar organisationens grundläggande principer. Det är fortfarande en plats av historisk betydelse, där viktiga beslut om global fred och säkerhet fattas.

En stor sal med ett konferensbord
Säkerhetsrådskammaren. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Läs mer här.

6. Utrota global hunger med stöd från Norden (WFP) 

World Food Program (WFP) är FN:s organ som tillhandahåller livsmedel till människor över hela världen, särskilt i utvecklingsländer som lider av hunger och i uppdrag under humanitära kriser. Norden är en av de största finansieringspartnerna till WFPs finansieringsprogram och dess flexibilitet är avgörande för att WFP ska kunna fördela medel enligt specifika behov när plötsliga humanitära kriser uppstår.

Foto: WFP Danmark

Läs mer här.

 7. UNDP och dess nordiska goodwillambassadörer: (UNDP) 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala utvecklingsnätverk som främjar de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG) på 2030-agendan som deras kärnsyfte. UNDP har anställt fyra nordiska goodwillambassadörer som fungerar som offentliga förespråkare för att främja SDGs globalt. HKH Kronprins Haakon av Norge utsågs till UNDP:s goodwillambassadör 2003 för att främja kampen mot global fattigdom. År 2023 utsågs HKH Kronprinsessan Victoria av Sverige och kommer att spela en nyckelroll i att öka medvetenheten och engagemanget för SDGs. HBO Game of Thrones kunglighet, Nikolaj Coster-Waldau har varit UNDP Goodwill-ambassadör sedan 2016 och fokuserar på jämställdhet och kvinnlig egenmakt. Slutligen har den berömde isländsk-danske konstnären Olafur Eliasson främjat förnybar energi och minskning av koldioxidutsläpp som UNDP-goodwillambassadör sedan 2019.

En man som blir intervjuad av en kvinna på en scen.
FN:s goodwillambassadör Nikolaj Coster-Waldau vid 78. generalförsamlingen i New York 2023, där han talar om sin nya dokumentär ”An optimist’s guide to save the environment”. Foto: UN.org

Läs mer här och här.

8. Starkt isländskt stöd för UNRWA-uppdrag (UNWRA) 

Island har nyligen undertecknat ett flerårigt ramavtal för 2024-2028 till stöd för palestinska flyktingar under den 78. FN:s generalförsamling i New York. Island ökade avsevärt sitt årliga bidrag till UNRWA från ISK 25 miljoner (ungefär 184 000 US$) till ISK 110 miljoner (ungefär 810 000 US$). Detta fleråriga avtal har gett förutsägbarhet för UNRWA:s tjänster, inklusive utbildning för över en halv miljon studenter och primärvård för nästan två miljoner palestinska flyktingar.

Läs mer här

9. Starka nordiska band till UNICEF 

I Köpenhamn har UNICEF ett enormt världslager som motsvarar tre fotbollsplaner, i form av en anläggning på åtta våningar med kapacitet att lagra 36 000 pallar som innehåller över 850 olika UNICEF-nödhjälpsprodukter. Detta gör UNICEF till världens främsta distributör av nödhjälp. En UNICEF-rapport från 2021 rankade nationer baserat på barnomsorg och föräldraledighetspolicy, och nordiska länder som Island, Sverige och Norge rankades som ledande inom barnomsorg. Alla tre länderna erbjuder såväl överkomliga priser och kvalitet inom organiserad barnomsorg, som generös föräldraledighet för föräldrar.

En man vid ett industriband
Generalsekreterare António Guterres (i mitten) besökte ett av FN:s barnfonds (UNICEF) lager i Köpenhamn 2019. Foto: UN Photo

Läs mer här och här.

10. ”Jutlandia” är en sång om ett känt FN-uppdrag (WHO) 

Om du är har vuxit upp i Danmark känner du säkert till låten ”Jutlandia” av danska Kim Larsen (1986). Men visste du att den här låten syftar på ett av de mest kända danska FN-uppdragen? 1951 avseglade sjukhusfartyget Jutlandia från Köpenhamn för att delta i FN:s militära operation i Koreakriget (1950-1953). Det berömda skeppet lyckades behandla 4 981 FN-soldater. Idag hanteras sådana medicinska uppgifter i partnerskap med FN-organet Världshälsoorganisationen (WHO) och deras 8000 medicinska personal för att säkerställa global medicinsk hjälp och tillgång till hälsovård för medborgare som står inför humanitära kriser.

Läs mer här och här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19