Nordiskt upprop till stöd för flyktingar

Människor som flyr väpnade konflikter saknar rättmätigt skydd i de nordiska länderna. Regeringarna måste stärka det nu!

Det kräver frivilligorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som i en gemensam kampanj uppmanar samtliga nordiska regeringar att efterleva åtminstone de minimikrav som uppställs av FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) för att tillförsäkra människor på flykt sitt rättmätiga skydd.

"Keep them safe" är en nordisk kampanj för att få regeringarna att bättre säkerställa att människor som flyr våld är i behov av internationellt skydd och att dessa människor tillerkänns effektivt skydd i de nordiska länderna. Ett minimikrav är att de nordiska regeringarna följer UNHCR:s riktlinjer och rekommendationer. 

Bakom denna kampanj står 20 nordiska frivilligorganisationer. I Sverige deltar Amnesty, Caritas, Flyktinggruppernas och Asylkommittérnas riksråd (FARR), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Svenska Röda Korset och Sveriges Kristna Råd.

Kampanjen "Keep them safe" inleddes den 25 september och pågår till slutet av december. Kampanjen, som innefattar informationsspridning och namninsamling, kommer att avslutas med ett nordiskt seminarium i Stockholm.

Mera om kampanjen "Keep them safe"
Mera information: Svenska Röda Korset