Danmark välkomnar världens bästa nyheter

Kebbeh-Sumbo-VBN-billlede

Kebbeh-Sumbo-VBN-billlede

Visste du att extrem fattigdom och mödradödlighet nästan halverats sedan 1990? Eller att miljarder människor fått tillgång till rent vatten under samma period? Utrikesnyheterna är oftast av negativ karaktär, men det vill en dansk kampanj ändra på.

Nyhetskampanjen ”Världens bästa nyheter” har nu satt igång för tredje året i rad. Danskarna – som de flesta av oss – lider ingen brist på dystra nyhetsbilder från kriser runtom i världen, och alltför sällan får vi höra om positiva framsteg som vad t.ex. utvecklingsbistånd får till stånd. Dessa framsteg är precis vad kampanjen kommer att fokusera på under den kommande månaden.

 

”De flesta danskar associerar speciellt utvecklingsländer med negativa företeelser som svält, malaria och inbördeskrig. I verkligheten har de mångåriga utvecklingsbistånden fått till stånd märkbara framsteg. Tre av FN:s delmål för inför 2015 är uppnådda och resten är på god väg. Människor måste få veta att hjälpen faktiskt gör en skillnad”, säger Världens bästa nyheters Thomas Ravn-Pedersen i ett pressmeddelande.

Kampanjen ska visa danskarna att deras bidrag hjälper och har ett verkligt värde. ”Vi har kunnat se en klar effekt av våra kampanjer under de senaste två åren”, säger Ravn-Pedersen. ”Betydligt fler danskar vet nu att människor i utvecklingsländer lyckas ta sig ut ur fattigdomsfällan, och många vet nu att utvecklingsbistånd verkligen har en påverkan. Därför tror vi att den positiva effekten kommer att fortsätta och att världens bästa nyheter kommer att nå ännu fler människor i år.”

Världens bästa nyheter är ett initiativ av den danska biståndsorganisationen Danida och FN, som dessutom uppbackas av mer än 80 danska medborgarorganisationer. Även några danska politiker deltar som frivilliga utdelare goda nyheter den 14:e september då kampanjen når sin höjdpunkt under ett landsomfattande evenemang.  

Du kan läsa mera om kampanjen på Facebook eller deras hemsida.