Säkerhetsrådets nya icke-permanenta medlemmar inleder arbetet i januari

Under hösten valde FN:s generalförsamling fem nya icke-permanenta medlemmar till säkerhetsrådet. Österrike, Japan, Mexiko, Turkiet och Uganda inleder sina tvååriga mandatperioder 1 januari. De övertar platserna av Belgien, Indonesien, Italien, Panama och Sydafrika. 

De övriga icke-permanenta medlemmarna, Burkina Faso, Costa Rica, Kroatien, Libyen och Viet Nam, inleder den andra delen av sin mandatperiod. Länderna i säkerhetsrådet väljs enligt följande mönster: två från Afrika och Asien, ett från Västeuropa och öviga stater och ett land från Latinamerika och Karibien.
Läs mera om valet här