Partnerskap för fred

Flickr US Navy Cretaive Commons Pacific Partnership Soccer team

Flickr US Navy Cretaive Commons Pacific Partnership Soccer team

21.9.2015 – Årets internationella dag för fred uppmärksammas vid en tidpunkt av dödligt våld och förödande konflikter på många ställen i världen. Men istället för att ge utrymme för förtvivlan, har vi en skyldighet att kräva ett slut på väldet och straffriheten som råder.

Under de senaste åren har enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI en trend av ökande konflikter orsakat allt fler dödsfall i statsbaserade konflikter, och även de mellanstatliga konflikterna har ökat. Därför är det viktigt att komma ihåg hoppingivande exempel som visar att även den mest våldsamma konflikt kan och måste ta slut.

Sri Lanka, som led av både tre årtionden av konflikt samt en tsunami år 2004, klassas idag som ett till största delen fredligt land med medelinkomst. Och tvärt emot vad många tror, har stora delar av Afrika hållits utanför storskaliga konflikter och krig. Dessa ”fredszoner” inkluderar 10 länder som har förblivit fria från denna våldsdynamik, nämligen Benin, Botswana, Kap Verde, Ekvatorialguinea, Malawi, Mauritius, Sao Tomé och Principe, Seychellerna, Swaziland och Zambia.

Temat för årets internationella dag är ”partnerskap för fred – värdighet för alla”, och betonar vikten av samarbete på alla nivåer inom samhällen för att åstadkomma fred.

”Icke-statliga organisationer, trosgrupperingar och företag har alla en roll att spela i fredsfrämjandet”, säger Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Och i år slår internationella varumärken från olika branscher och kontinenter sig samman i en aldrig tidigare skådad insats för att belysa den oerhörda vikt som livsmedelsbistånd har för att nå en fredligare värld. Många företag skänker TV-tid och utrymme i digitala mediekanaler för att stötta FN:s Livsmedelsprogram (WFP), världens största humanitära organisation, för att bekämpa hunger i världen.

flyktingkrisen i världen växer och de humanitära resurserna blir alltmer ansträngda, representerar detta samarbete ett starkt och handfast sätt att få folk att göra en reell skillnad för fred, och för att stötta flyktingar och fördrivna människor som var dag kämpar för att mätta sina familjer. Bland de företag som stöttar initiativet finns Burger King, Cargill, DreamWorks Animation, Facebook, Google, MasterCard, McCain, McDonald’s, OMD, Twitter, TBWA och United Airlines.

”Denna dag handlar om att människor från olika regioner och kulturer går samman för en fredlig värld utan hunger”, säger WFP:s exekutiva direktör Ertharin Cousin. ”I konflikter spelar livsmedelsassistans en avgörande roll för att rädda liv och minska lidande. Mat för, och håller, familjer samman. Livsmedelssäkerhet ger familjer hopp i svåra tider, och ser till att människor inte tvingas till desperata och farliga beslut för att kunna överleva.”   

Flera företag bidrar genom att på TV och i sociala medier donera utrymme för den 30 sekunder långa WFP-reklamen ”Symbols”.

Alla insamlade bidrag från kampanjen kommer gå till WFP:s katastroffond, som används till de mest kritiska insatserna, som kriserna i och runtomkring Syrien, Irak, Sydsudan och Yemen. Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit fördrivna från sina hem, och behoven är större än de resurser som finns att tillgå.
 
”Den privata sektorn spelar en betydande roll för att utrota hungern och främja fred i världen”, säger Jay Aldous, WFP:s chef för näringslivssamarbeten. ”Detta globala initiativ är ett tydligt exempel på hur olika verksamheter kan förena sig i en röst, och göra en avgörande skillnad för utsatta människor.”

peaceday banner