Generalsekreterarens budskap på den internationella solidaritetsdagen för tortyroffer

26 juni 2008

Att utsätta människor för tortyr är en fullständig skymf av de mänskliga rättigheterna och tyder på en fruktansvärd avvikelse i det mänskliga samvetet. Artikel fem i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, basen för all internationell människorättslagstiftning, förbjuder tortyr under alla omständigheter: ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,” lyder artikeln.

Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs för 60 år sedan, trots det utsätts människor fortfarande för tortyr som ödelägger livet för miljoner offer och deras anhöriga. I varje enskilt fall är de psykologiska och känslomässiga skadorna djupa och svåra att reparera.

Den internationella solidaritetsdagen för tortyroffer är ett tillfälle att minnas dem som har utsatts för tortyr och dem som dött till följd av det. Den är också ett tillfälle att uppmana till åtgärder å offrens vägnar och protestera mot alla dem som utför tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Det finns en omfattande lagstiftning mot tortyr, men medlemsländerna måste göra mer för att försäkra att även könsaspekten tas i beaktande. Vissa former av våld som är särskilt riktade mot kvinnor definieras som tortyr i tortyrkonventionen. Jag uppmanar det internationella samfundet att stärka den internationella lagstiftningen så att den ger ett bättre skydd för kvinnor. Det innebär även tillgång till internationell hjälp.

Jag uppmanar å det bestämdaste de resterande medlemsländer som ännu inte undertecknat Tortyrkonventionen att göra det, samt att överväga att även ratificera det tilläggsprotokoll till konventionen som 35 medlemsländer har undertecknat. Protokollet skapar ett preventivt besöks- och inspektionssystem för att motverka förekomsten av tortyr på de platser där personer hålls frihetsberövade.

Jag ber också regeringarna fortsätta sitt stöd till FN:s frivilliga fond för tortyroffer. Fonden är en av de största humanitära FN-fonderna och den stöder flera frivilligorganisationer i arbetet att ge offer medicinsk, psykologisk, juridisk, social och ekonomisk hjälp. Jag vill tacka alla givare och jag uppmanar det internationella samfundet att generöst bidra till fonden.

På denna internationella solidaritetsdag för tortyroffer, ett år då vi firar 60-års jubileum för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, låt oss åter bekräfta vår tro på de oförytterliga rättigheterna och alla människors medfödda värdighet. Låt oss tillsammans skapa en mänskligare värld för alla människor där det inte förekommer tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Av Ban Ki-moon
FN:s Generalsekreterare