68 miljoner barn riskerar dö innan 2030

Flickr Meena Kadri Creative Commons

Flickr Meena Kadri Creative Commons

23.6.2015 – Om vi inte når ut till de fattigaste av världens barn, blir följderna dramatiska, varnar UNICEF i en ny rapport.

68 miljoner barn kommer att dö innan de har fyllt fem år av orsaker som kan förhindras, innan år 2030. Uppskattningsvis 119 miljoner barn kommer fortfarande att vara kroniskt undernärda 2030. Och en halv miljard människor kommer fortfarande att uträtta sina behov utomhus 2030, vilket medför en allvarlig risk för barns hälsa.

Slutsatsen i rapporten Progress for Children, där UNICEF följer upp hur världens länder har uppfyllt FN:s millenniemål, är att det har gjorts betydande framsteg för många, samtidigt som de allra mest fattiga och utsatta barnen halkar efter.

Fantastiska framsteg – men inte för alla

Miljoner av världens fattigaste barn lämnas på efterkälken när resten av världen gör stora framsteg. De riskerar att inte få gå i skola, att drabbas av kronisk undernäring och att dö innan de har fyllt fem år. Världen sviker dessa barn och nu krävs ett fokus på dem, fastslår UNICEF i sin rapport.

UNI88545 575x383Millenniemålen har hjälpt världen att inse vilka framsteg som görs, men de har också visat oss hur många barn som vi lämnar bakom oss”, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. ”Dessa barns liv och framtid spelar roll, inte bara för dem själva, utan också för deras familjer och samhällen.”

Barn i de fattigaste familjerna löper dubbelt så stor risk att dö före sin femte födelsedag, och fem gånger så hög risk att inte få gå i skolan jämfört med barn i familjer som har det bättre ställt.

Men det finns även goda nyheter.

Barnadödligheten har mer än halverats: från 90 dödsfall per 1 000 barn som föds levande, till 43 dödsfall per 1 000 barn. Kronisk undernäring bland barn har minskat med 41 procent, och mödradödligheten har minskat med 45 procent.

Det går också att se att gapen mellan de fattigaste och de rika minskar på många håll. I många länder ökar barns överlevnad och deras skolgång även i de allra fattigaste familjerna. Men rapporten pekar på att framstegen exempelvis inte når de nära sex miljoner barn som varje år dör innan de hunnit fylla fem, eller de 289 000 kvinnor som varje år dör när de föder barn.

Världens ledare förhandlar nu fram de nya globala utvecklingsmål som ska ersätta millenniemålen som gäller till december 2015. UNICEF slår i rapporten fast att världssamfundet måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta när de nya målen för de kommande 15 åren antas. Länderna måste till exempel bli bättre på att samla in data och kunskap om dessa grupper för att kunna rikta rätt insatser till dem. Bättre lokal hälsovård, utbildning och sociala skyddsnät kan hjälpa barn att överleva och utvecklas. Och smarta investeringar som är skräddarsydda för de mest utsatta barnen kan skapa förbättringar både på kort och lång sikt.