Nordiska utrikesministrar kritiserar FN:s säkerhetsråd i Syrienfrågan

Un Security council

Un Security council

3 september 2013- Efter deras två dagar långa möte i Visby har de Nordiska utrikesministrarna distribuerat ett uttalande där de kritiserar FN:s säkerhetsråd. Uttalandet säger: ”Bristen på enighet i säkerhetsrådet i fråga om krisen och användning av kemiska vapen i Syrien har försvagat säkerhetsrådets auktoritet”.

Utrikesministrarna begär att FN:s säkerhetsråd omedelbart och otvetydigt ställer fast att användning av kemiska vapen är ett allvarligt brott mot internationell lag. Dessutom påminner ministrarna att säkerhetsrådet har ett speciellt ansvar eftersom alla medlemsstater av säkerhetsrådet skrivit under konventionen från 1993 emot användning, produktion och förvaring av kemiska vapen.