Nytt år, nya globala mål

UN PhotoR Kollar Solar energy

UN PhotoR Kollar Solar energy

4.1.2016 – Det nya året avslutar kapitlet för millenniemålen och markerar början för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 – och en ny, robust och ambitiös handlingsplan som världsledarna enades om i september i New York.
Denna handlingsplan fungerar som språngbräda för alla världens länder för att påbörja arbetet för de globala målen under de kommande 15 åren.

”De sjutton målen är en att-göra-lista för mänskligheten, och vår karta för framgång mot en mer hållbar värld”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

De 17 globala målen och 169 delmål antogs enhälligt av FN:s medlemsländer i New York i september 2015. Skillnaden mellan dem och millenniemålen som löpte ut den sista december 2015, är att de nya målen är universella och därmed gäller alla länder – och även det rikare Norden.

Klimatavtalet som slöts i Paris under FN:s klimattoppmöte COP21 i december sågs som det första verkliga tecknet på politisk vilja för att implementera den nya agendan. För att uppnå de 17 globala målen krävs däremot nya partnerskap och internationell solidaritet. Framsteg kommer att måsta ses över regelbundet och i samarbete med det civila samhället, den privata sektorn och olika intressegrupper.

För mer information, se:

FN:s hemsida för de globala målen (engelska): www.un.org/sustainabledevelopment
Globala Målen (på svenska): http://www.globalamalen.se/

Sustainable Development Goal kvadrat