Kvinnliga ledare förenas i kampen mot COVID-19

Amina Mohammed under virtuella lanseringen av Rise for All-initiativet. FOTO: UN Foto/Eskinder Debebe

Norges statsminister Erna Solberg och en rad andra kvinnliga ledare från hela världen har förenats och lanserade Rise för All – ett socialt och ekonomiskt initiativ för återhämtningen av COVID-19, som förenar kvinnliga ledare och uppmanar världen till handling och stöd för FN:s nya coronafond. Tillsammans uppmanar de till solidaritet och samarbete i kampen mot COVID-19.

”Mot ett hot med en sådan stor omfattning som vi aldrig tidigare skådat, måste vårt svar vara lika omfattande och brådskande”, sa Amina Mohammed, FN:s vice generalsekreterare under lanseringen av Rise for All.

I kampen mot COVID-19 står kvinnor i frontlinjen. De räddar liv på sjukhusen, utvecklar livräddande hjälpmedel i laboratorium och hittar lösningar på krisen som politiska ledare.

”Vi måste agera snabbt”, varnade Mohammad och fortsatte ”normal tid för utveckling av fonden, både för givare och för FN, kommer helt enkelt inte att fungera”.

Omsorgsansvar måste uppmärksammas

I ett uttalande den 9 april påpekade FN:s generalsekreterare, António Guterres hur COVID-19 påverkar kvinnor. Enligt Den internationella arbetsorganisationen kommer nästan 200 miljoner arbetsplatser att gå förlorade inom de närmaste tre månaderna – många av dem är inom kvinnodominerande yrken.

”Och precis som de förlorar sina löner möter många kvinnor en enorm ökning av vårdarbete på grund av skolstängningar, överansträngd sjukvård och de ökade behoven hos äldre”, skriver Guterres i ett uttalande.

”COVID-19-pandemin har gjort det tydligare än någonsin att både offentliga tjänster och privata arbetsmarknaden är beroende av kvinnors oavlönade omsorgsarbete. Detta arbete måste inkluderas i ekonomiska beräkningar och beslut. Vi kommer att vinna på arbetsarrangemang som erkänner människors vårdande ansvar och från inkluderande ekonomiska modeller som värdesätter arbete i hemmet”, tillade FN:s generalsekreterare.