Millenniemålen kandidat till Nobels fredspris

MDG6 EN

MDG6 EN

4.2.2015 – Nio danska ministrar, tidigare och nuvarande, har nominerat FN:s millenniemål till Nobels fredspris.

Millenniemålen har haft en avgörande betydelse för global utveckling under de senaste 15 åren och ansträngningarna för att hjälpa världens fattigaste är värd att nomineras för det prestigefyllda priset år 2015. Detta enligt Mogens Jensen, dansk minister för handel och utvecklingssamarbete, och åtta av hans företrädare.

”Millenniemålen har uppnått konkreta resultat: den extrema fattigdomen har halverats och 9 av 10 barn går nu i skola”, sade Jensen i ett uttalande.

”Målen har sammanbringat det internationella samfundet kring en gemensam vision för utveckling, stabilitet och förbättrade levnadsförhållanden i världens alla hörn. De har bidragit till kampen för en fredligare värld och är därför värda att nomineras. Jag är glad att Danmarks tidigare utvecklingsministrar går samman i enad front och stöder nomineringen.”

År 2015, då millenniemålens mandat löper ut, är förväntningarna höga inför uppföljaren. Målen för hållbar utveckling kommer att utlysas i generalförsamlingen nästa höst. Enligt Danmark är det kritiskt att ambitiösa mål för de kommande femton åren utstakas, som fokuserar på utbildning, kvinnors rättigheter, fred och säkerhet samt hållbar utveckling med betoning på grön tillväxt, vatten, energi och klimat.

Nobels fredspris, som utdelas varje år av den norska Nobelkommittén i december, anses vara ett av världens mest prestigefyllda pris. Deadline för nomineringarna för 2015 löpte ut den 1:a februari.