Plast, EU och du

1.4.2014 – Den europeiska unionen kan, enligt planer av EU-kommissionen, komma att minska på bruket av plastpåsar under de kommande 4 åren. Enligt förslaget är EU-medlemsländerna fordrade att motarbeta användningen av plastpåsar enligt de medel de finner mest adekvata. Alternativen sträcker sig från ökad skatt på plast till ett förbud av plastpåsar, eller implementering av nationella mål för minskat bruk av plast.

EU-parlamentet röstade för en resolution i januari 2014, enligt vilken de farligaste plastsorterna samt vissa plastpåsar borde förbjudas innan 2020 som en del av EU:s strategi för att minska på plast i naturen. EU bör även introducera bindande återvinningsmål, tillade parlamentarikerna.

I snitt använder varje europé omkring 198 plastpåsar varje år, vilket betyder en påse varje dag för varje hushåll. Men det årliga antalet varierar starkt länder emellan, från 4 påsar i Danmark och Finland till 466 i Polen, Portugal och Slovakien.

Vad DU kan göra

EU börjar vidta åtgärder, men om plastproblemet skall tacklas, behövs även insatser från varje enskild individ. Vi är alla ansvariga för skräpet – och vi måste alla förhindra att situationen förvärras ytterligare. Det är tid att tänka om och se närmare på hur vi som ett samhälle använder (och missbrukar) plast.  Här är några tips:

  • Varje gång du ser skräp, plocka upp det och lägg det i närmaste soptunna.
  • Minska, återanvänd, återvinn – du har hört de förr, men nu vet du vad som händer då du inte gör det. Var medveten om vad du köper, och undvik produkter med dubbelförpackningar och onödiga plastomslag.
  • Kräv mer och förbättrade återvinningsmöjligheter i ditt område
  • Delta i lokala frivilligaktiviteter för att rensa strömmar, floder eller stränder – eller organisera en själv. Även om det inte löser problemet, är det ett effektivt sätt att förmedla budskapet och öka medvetenheten om det stora problemet ute i haven. Dessutom är sannolikheten stor att du räddar ett djur från att snärjas in i plast
  • Om du bor nära havet eller nära en flod, är sannolikheten stor att skräp sköljs rakt ut i havet under storm. Var medveten om potentiella källor till avfall  som kan hamna i havet i ditt område, och kräv att de avlägsnas
  • Var medveten om ditt ekologiska fotavtryck. Uppmuntra till förändring och acceptera inte den rådande situationen