Gaza: Situationsrapporter och kartor utgivna

FNs organ för humanitär hjälp OCHA har get ut en rapport om mat- hälso- och vattensituationen i Gaza. OCHA upprätthåller även en webbplats med information on situationen i Gaza.

Läs rapporten här. ( på engelska/PDF)

UNOSAT, FN:s satellitprogram har även publicerat kartor som visar situationen i  Gaza. Kartorna hittar du här.