Syrien: FN-kommissionen målar upp en dyster tavla

Syria

Syria

Bryssel/Genève 20.12.2012 – FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Syrien släppte sin senaste rapport idag. Rapporten täcker perioden 28.9 – 16.12.2012.

”Rapporten är dyster och målar upp en mycket mörk bild av denna förödande konflikt och de fortsatta, grava brotten mot mänskliga rättigheter och humanitär lagstiftning – från båda sidor, både regeringens och oppositionens trupper”, sade kommissionens ordförande Paulo Pinheiro under en presskonferens i Bryssel.

Den nya rapporten på 10 sidor är en mellanrapport som uppdaterar kommissionens observeringar. Den slutliga rapporten kommer att överräckas till FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2013.

Kommissionen varnar om att konflikten blivit alltmer sekteristiskt, med ökade attacker av regeringstrupper och stöttande milis mot civila sunnimuslimer. Oppositionen, å sin sida, attackerar Alawiter och andra regeringsuppbackande minoriteter.

”Vi har även i tidigare rapporter presenterat indikationer om företeelsen men nu har den blivit ännu tydligare”, sade Pinheiro.

Mellanrapporten belyser även utländska soldaters närvaro, varav vissa har länkar till extremistgrupperingar. Även radikaliseringen av vissa Syriska oppositionsgrupper framkommer.

Pinheiro uttryckte sin oro över konfliktens ”internationalisering” och även kommissionens stöd för Lakhdar Brahimi, FN:s och Arabförbundets Syriensändebud. ”Vi anser även att detta är ett krig som är omöjligt för någondera parter att vinna på militär väg. Jag anser att det är en illusion att tro att någon sida kunde få ett slut på krisen bara man förser dem med vapen. Den enda lösningen är en politisk och diplomatisk kompromiss.”

Kommissionen, som består av Paulo Sergio Pinheiro (ordförande), Karen AbuZayd, Carla del Ponte och Vitit Muntarbhorn, samlar bevis och undersöker brott mot internationell människorättslagstiftning under mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Syria 2

Kommissionen har redan intervjuat 1200 vittnen och offer för brott mot de mänskliga rättigheterna. De nekades tillträde till Syrien men konstaterade: ”Vi må ha nekats tillträde till Syrien, men det betyder inte att vi inte skulle ha tillgång till information om Syrien.”