UNCTAD: Teknologi, forskning och utbildad arbetskraft viktiga för de fattigaste länderna.

En ny rapport av FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) visar att teknologi, innovation och forskning samt utbildad arbetskraft är centrala byggstenar för att de fattigaste länderna skall kunna utveckla sina ekonomier och ta sig ur fattigdomen.

UNCTAD rapporten "The Least Developed Countries Report 2007: Knowledge, Technological Learning and Innovation for Development" som presenterades på torsdagen lyfter fram problemet med hjärnflykt från de minst utvecklade länderna. Enligt rapporten har fem av de minst utvecklade länderna förlorat mer än hälften av de universitetsutbildade medborgarna. Utbildade människor lockas av högre löner och bättre utsikter samtidigt som industriländerna aktivt rektyrerar arbetskraft från de fattigaste länderna.

Hjärnflykten har allvarliga följder. Utbildad arbetskraft behövs för att länderna skall kunna tillgodogöra sig ny teknik, utveckla sin industri, hälsovård och skola och därmed lyfta sin ekonomi och ta sig ut fattigdomen.

UNCTAD betonar i sin rapport också betydelsen av ny teknologi och forskning. De flesta av de minst utvecklade länderna har ökat sin export och öppnat sina ekonomier för utländska investerare, men bristen på kunskap och teknologi gör att de har svårt att komma ikapp resten av världen.

"De minst utvecklade länderna måste ta sig ur fattigdomen men hjälp av innovationer. Kunskap blir allt viktigare i den globala produktionen och konkurrensen, men på det området är dessa länder som svagast," poängterar rapporten.

UNCTAD konstaterar också att den internationella hjälpen inte fungerar så effektivt som den borde eftersom den inte tar betydelsen av teknologiska förändringar i beaktande. Mer hjälp behövs,  framförallt med fokus på forskning och teknologi.

Mera information om UNCTAD samt rapporten i sin helhet (på engelska) finns på www.unctad.org