Pillay: Rasism och världsmästerskapen i fotboll

Av Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

Världsmästerskapen i fotboll inleds den 11 juni. Detta är ett utmärkt tillfälle att tänka på att idrotten skall skapa social enighet, den skall sammanföra olika kulturer överkomma den skygghet, och till och med föraktning, som alltför ofta delar länder och samhällen på den politiska och sociala arenan.

Ett exempel på detta är filmen Invictus som handlar om hur Nelson Mandela använde rugby för att lugna den politiska situationen i Syd-Afrika och för att bygga en gemensam nationell identitet.

Valet av Sydafrika som värd för VM 2010, ett land som avsade sig apartheidens institutionaliserade rasism, är ett utmärkt tillfälle att trappa upp arbetet mot all slags diskriminering.

Jag är själv ett offer för rasism och jag har ett stort intresse för idrott. Jag uppmanar alla som själva idrottar eller som tittar på att använda världsmästerskapen som en pådrivare för åtgärder mot intolerans och rasism. Dessa är olater som påverkar otaliga kvinnor, män och barn runt om i världen och som måste bekämpas.

Med hjälp av samarbete och fair play, värderingar som är centrala inom lagsporter så som fotboll, kan vi bekämpa rädsla, intolerans och främlingsfientlighet. VM i fotboll är kanske det yttersta exemplet på hur fotboll kan föra samman människor från hela världen i en gemensam, festig aktivitet.

Vi har alla våra favoritlag som vi hoppas skall vinna, men låt oss även kommer ihåg att VM i fotboll ger oss en möjlighet att lära känna människor från en andra kulturer och traditioner som vi kanske inte annars hade mött. Dessa kontakter är en rikedom. Vår gemensamma passion för fotbollen stärker känslan av sammanhörighet i samhällen, uttrycker våra delade förhoppningar om förträfflighet och stärker vår tävlingsinstinkt.

Men låt oss även vara uppmärksamma på rasism och andra former av intolerans som förgiftar idrotten, och framförallt fotbollen, som undergräver der positiva budskapet och som ger sporten ett dålig rykte. Det sker alltför ofta då supporters från olika lag använder rasistiska slagord eller till och med våld för att attackera sina motståndare.

Tyvärr har även spelare haft en tendens att uppföra sig dåligt. Professionella spelare är skyldiga att upprätthålla den allra högsta standarden av uppförande både moraliskt och under FIFA:s regler. Men vid olika tillfällen har rika klubbar och rika nationella förbund undkommit påföljder genom att betala löjeväckande böter till följd av allvarliga rasistiska incidenter under matcher.

Nationella fotbollsförbund måste leva upp till sina stora ord med seriösa och följdriktiga åtgärder. Alla rasistiska yttringar på och runtom fotbollsstadierna under VM måste åtgärdas omedelbart och gärningsmännen måste isoleras.

Budskapet under fotbolls VM måste vara tydligt – det finns inte rum för rasism och intolerans inom idrotten.  Jag välkomnar FIFA:s och UEFA:s arbete mot rasism. Båda organisationerna etablerar ständigt nya program som främjar tolerans och bekämpar rasism. FIFA planerar att använda sig av kvartsfinalerna för att föra ut ett budskap om rasism till miljoner människor runt om i världen. Före matcherna kommer kaptenen från vartdera laget att läsa upp en deklaration som uppmanar spelarena, funktionärerna och supportrarna runt om i världen att säga nej till all form av rasism.

Världsmästerskapen är en unik möjlighet att utnyttja fotbollens potential att nå ut till en ständigt växande publik och att locka talangfulla människor från alla samhällets nivåer. För många fattiga idrottare har fotbollen varit en väg ut ur fattigdomen och deras framgångar har inspirerat andra. I alla samhällen är framgångsrika idrottsmän och – kvinnor förebilder vars uppförande noggrant följs och till och med efterliknas.  Unga människor påverkas särskilt av både positiva och negativa budskap som deras idrottshjältar förmedlar.

I slutänden är det de som upprätthåller idrottens värderingar om fair play, ärlig tävlan, respekt och tolerans både på och utanför fotbollsplanen som kommer att vara de verkliga vinnarna i årets fotbolls VM. Låt oss sparka ut diskrimineringen. Låt oss tackla uteslutningen. Låt oss sätta rasismen off-side.