FN:s klimatmöte på Bali inlett

Igår inleddes FN:s klimatförhandlingar på Bali, Indonesien. Den viktigaste frågan vid mötet, som pågår fram till den 14 december, är att besluta om en plan för förhandlingarna om ett internationellt avtal som tar vid efter år 2012, då Kyotoprotokollet löper ut. Tanken är att ett nytt klimatavtal ska kunna undertecknas då världens ledare möts i Köpenhamn i slutet av 2009.

Yvo de Boer, generalsekreterare  för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC konstaterade att förväntningarna på klimatmötet är höga. ”Världen följer er”, sade han till förhandlarna, ”det ligger ett stort ansvar på er att nå resultat här på Bali.”

Det som betonas är dock inte konkreta överenskommelser, utan framför allt att nå enighet om en färdplan för de kommande två årens förhandlingar fram till klimatmötet i Köpenhamn.

Viktiga frågor på mötet i Bali kommer att vara begränsningen av utsläpp, avskogningen, anpassning till klimatförändringarna, framför allt för utvecklingsländerna, finansiella frågor och teknologiutveckling.

Mera om klimatmötet.