Viral hepatit – är du informerad eller omedveten?

WHD 2013 Campaign poster

WHD 2013 Campaign poster

28.7.2014 – Visste du att hepatit dödar 1,4 miljoner människor varje år runtom i världen, lika mycket som hiv/aids? 240 miljoner människor bär på hepatit B, och 150 miljoner människor på hepatit C.

Men vad betyder det egentligen och vad innebär det att smittas med hepatit? FN markerar idag världsdagen för hepatit just för att öka medvetenhet, sprida information och uppmana till en global attitydförändring under tema ”Think Again”, tänk om.

Viral hepatit, en grupp infektionssjukdomar kända som hepatit A,B,C,D och E – påverkar hundratusentals människors liv och orsakar kronisk leversjukdom – men få har hört talas om sjukdomen eller dess risker förrän vaccinering inför semesterresan.

I april 2014 utfärdade världshälsoorganisationen WHO nya rekommendationer gällande behandling av hepatit C, och delegater från 194 länder antog en resolution för att förbättra det preventiva arbetet, diagnosen och behandlingen av viral hepatit.

Hepatit B och C påverkar miljoner människors liv i den europeiska regionen. Enligt ny data lever 13,3 miljoner människor med kronisk hepatit V och uppskattningsvis 15 miljoner mäninskor med hepatit C i den europeiska WHO-regionen (Världshälsoorganisationens Europeiska region som täcker 53 länder)

Två tredjedelar av de smittade i regionen lever i östra Europa och centrala Asien. Hepatit B orsakar omkring 36 000 dödsfall och hepatit C 86 000 dödsfall inom WHO –medlemsländerna. Trots de höga siffrorna förblir en stor del av befolkningen och beslutsfattarna omedvetna om hepatitens slående effekt på den globala hälsan.

  • Hepatit A-virus finns i avföringen hos de smittade. Viruset kan överföras via förorenad mat och vätska såsom mjukglass, vatten och skaldjur.
  • Hepatit B överförs som blodsmitta eller via kroppsvätskor. Globalt sett är den dominerande smittvägen från mor till barn i samband med förlossningen.
  • Hepatit C smittar inte på samma sätt som hepatit B utan uteslutande genom blod-blodkontakt. De flesta får kronisk hepatit. Det är vanligt att missbrukare är drabbade. En akut infektion ger ofta knappt märkbara symtom.
  • För att bli smittad med hepatit D måste först levern vara infekterad av hepatit B (superinfektion) eller så får man både hepatit B och hepatit D vid samma smittotillfälle (coinfektion)
  • Hepatit E liknar hepatit A, men är farlig för gravida. Diagnoseras med ELISA test. Något vaccin finns ännu inte. Smittar genom förorenat vatten