Psykisk ohälsa drabbar alla: unga, vuxna och anhöriga

Photo: Flickr/ .v1ctor Casale. ((CC BY 2.0)

Photo: Flickr/ .v1ctor Casale. ((CC BY 2.0)

10 oktober 2013- Den 10 oktober varje år, uppmärksammas den Internationella dagen för mental hälsa. Mentala problem påverkar alla människor, barn, unga, vuxna och åldringar. Hela familjer drabbas av psykisk ohälsa. I år fokuserar den internationella dagen, instiftad av Världshälsoorganisationen, på den åldrande befolkningen.

De nordiska länderna står inför stora utmaningar. Enligt Norden är psykisk ohälsa framtidens stora folkhälsoproblem och en växande orsak till arbetsoförmåga. Antalet sjukskrivningar och förtida pensioneringar på grund av psykisk ohälsa har ökat kraftigt i de nordiska länderna.

Vi lever i en värld där befolkningen blir allt äldre, år 2050 förväntas mängden äldre personer ha dubblats från 11 % till 22 %. Den äldre befolkningen blir därmed större än andelen unga i världen. Mental hälsa för en individ påverkas av många olika faktorer hela livet igenom. Sociala, psykologiska, och biologiska aspekter påverkar starkt en individs uppfattning om dess mentala hälsa.

Många äldre förlorar sin självständighet och blir beroende av andra, deras socioekonomiska status försämras i och med pensionering, de upplever död samt ångest och är isolerade från samhället, vänner och familjen. Dessa faktorer leder till mentala problem.

20 % av människor över 60 år, lider av mentala eller neurologiska störningar, bland annat demens och depression. En fjärdedel av alla självmordsfall sker i åldersgruppen över 60 år. Idag lever cirka 35.6 miljoner människor med demens, denna siffra förväntas dubblas inom de följande 20 åren. Ytterligare överses ofta missbruk och ensamhet då det kommer till den äldre generationen.

Mentala hälsoproblem är starkt kopplade till fysiska hälsoproblem. En person med god mental hälsa har större chans att klara av sjukdomar som anstränger kroppen fysiskt, så som hjärtproblem.

Den internationella dagen för mental hälsa lyfter upp mentala hälsoproblem på agendan, jobbar för att minska på stigman associerad till problemen och uppmanar stater till bättre vård. Många äldre får inte den mentala hälsovård de skulle behöva i dagens samhälle. FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, sade i sitt meddelande dagen till ära att “Äldre vuxna även är utsatta för fysisk vanvård och skamliga övergrepp. Dessa övergrepp kan i sig orsaka mentala problem.” Ban uppmanar alla stater att genomdriva WHO:s handlingsplan för år 2020 till förmån för alla med mentala hälsoproblem, men speciellt för de äldre, som är särskiljt utsatta.