Rensa det stora blå

Photo Flickr Ilse Reijs Creative Commons

Photo Flickr Ilse Reijs Creative Commons

8.6.2015 – Idag påverkas mer än 40 % av världens hav av föroreningar, utarmade fiskebestånd och skador på kusters ekosystem och habitat.

Fiskesubventioner leder till snabb utfiskning av många arter och hindrar ansträngningar för att rädda fiskebestånd och återskapa arbeten relaterade till fiske – och på kuppen förtjänar den globala fiskeindustrin 50 miljarder dollar mindre än den kunde.

Kelp forest. Photo Flickr Moonjazz Creative CommonsVi tar våra hav för givna. Världshaven – deras temperatur, kemiska sammansättning, strömmar och liv – driver globala system som kort och gott gör vår planet beboelig för mänskligheten. Att röra till det är klart inte det smartaste vi kan göra.

Världshavsdagen som firas den 8 juni, erbjuder en möjlighet till att stärka vår strävan för att beskydda våra hav och deras resurser.

Vetenskapen har talat tydligt: människan har orsakat förändringar i klimatet som lett till havens uppvärmning. Havsnivån stiger, med förödande effekter för sårbara samhällen, och speciellt för de miljoner människor som bor på små önationer.

One Winters worth. Photo Flickr Bo Elde Creative CommonsHaven absorberar även en stor del av världens växthusgaser, och blir som ett resultat allt surare. Samtidigt använder människan haven som en soptunna och en gravgård för mycket av världens plast. Den plast som hamnar i haven bryts ned i mindre och mindre bitar, kallad mikroplast.

Great Pacific Garbage Patch. Flickr Steven Guerrisi 2.0 Generic CC BY 2.0Denna mikroplast finns idag på 88 % av ytan på alla fem världshav, och hamnar i såväl fåglars som fiskars magar – och vidare in i våra magar. På grund av havens strömmar, samlas en stor del av plasten på vissa ställen i haven. En av de största plastansamlingarna ligger mellan Hawaii och Kalifornien, och är känd som ”The Great Pacific Garbage Patch”.

Och allt eftersom haven värms upp, kan Arktis smältande is komma att släppa mer än 1 biljon plastpartiklar i haven under det kommande årtiondet, varnar en rapport.

Men det finns de som vill rensa upp den röra vi åstadkommit – och kanske till och med funnit ett sätt att göra det. Boyan Slat, den tjugoårige chefen för Ocean Cleanup, har designat världens första system som kan rensa haven från plast, och systemet kommer att testas nära Japan nästa år. Målet är att fånga upp åtminstone hälften av all plast mellan Hawaii och Kalifornien.

”Haven är stora – men deras kapacitet att motstå mänsklig skada är begränsad”, påminner FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande på Världshavsdagen. ”Under detta viktiga år måste vi förbinda oss att använda havets gåvor fredligt, jämlikt och hållbart – för oss själva, och för kommande generationer.”

Fakta:

  • Haven täcker tre fjärdedelar av jordens yta, och innehåller 97 % av planetens vatten.
  • Över tre miljarder människor är beroende av havens och kusternas biodiversitet för sitt uppehälle
  • Haven är hem för minst 200 000 identifierade arter, men det verkliga antalet kan handla om miljoner
  • Haven absorberar 30 % av koldioxiden människorna orsakar, vilket ökar den globala uppvärmningen
  • Haven är världens största proteinkälla – mer än 2,6 miljarder människor är beroende av havsföda som primär proteinkälla.

För mer information, se även: http://www.worldoceansday.org/