Rio+20: “Nu börjar det verkliga jobbet”

Road ahead

Road ahead

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uppmanat världens ledare att arbeta vidare på de förbindelser de enades om under konferensen för hållbar utveckling, Rio+20, för att uppnå ekonomiskt och socialt välstånd i harmoni med miljön för världens alla människor.

”Talen har hållits. Nu börjar det verkliga jobbet”, sade Ban under tredagarskonferensens avslutningsceremoni i Rio de Janeiro i Brasilien.  

”Rio+20 har bekräftat fundamentala principer, förnyat viktiga förbindelser och givit oss en ny riktning”, tillade han. ”Från regeringar till världens största företag, från filantropiska organisationer till unga volontärer – de är alla en del av en växande global rörelse för förändring.”

Mer än 40 000 människor deltog i Riokonferensen som gick av stapeln 20.-22 juni. Över 100 statsöverhuvud deltog, tillsammans med tusentals representanter för icke-statliga organisationer, den privata sektorn och det civila samhället. Tillsammans försökte de alla forma nya riktlinjer för att främja globalt välstånd, minska fattigdom och avancera social jämlikhet och miljöskydd.

Över 50 miljoner människor runtom i världen deltog även i konferensen via sociala medier, och gjorde sina röster, idéer och åsikter hörda. De sociala plattformerna var en nyckelkomponent gällande etableringen av en konversation kring hållbar utveckling både före och under konferensen.

I sitt uttalande under avslutningsceremonin sade generalsekreteraren även sig vara mycket nöjd och uppmuntrad med de över 700 förbindelser som registrerats under konferensen från såväl regeringar, företag, industri, finansiella institutioner, det civila samhället och andra grupperingar.  

Under Rio kom man även överens om en ungefärlig budget på 513 miljarder dollar för fortsatt stöd för bland annat energi, livsmedelsförsörjning, tillgång till rent vatten och havsskydd.

Ett av Rios viktigaste teman var dess utgångsdokument, kallat ”The Future We Want”, framtiden vi vill ha, som medlemsländer efter förhandlingar enades om.

Slutdokumentet uppmanar till ett brett spektrum av åtgärder. Bland annat skall processen för överenskommandet av hållbara utvecklingsmål (sustainable development goals eller SDG’s) påbörjas, det skall detaljeras på vilket sätt en grön ekonomi kan användas som instrument för en mer hållbar utveckling, och FN:s miljöprogram UNEPs roll skall stärkas.

”Vårt arbete är nu att skapa en kritisk massa, en oemotståndlig kraft för förändring. För vägen framför oss är lång och svår”, sade Ban. ”Rio+20 har gett oss en solid grund att bygga vidare på. Rio har gett oss de rätta verktygen – nu börjar jobbet”.

Foto: Piero Sierra 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)