Generalsekreterarens budskap på FN dagen 24 oktober

24 oktober 2008

Idag firar Förenta Nationerna sin 63:e årsdag och jag firar denna dag tillsammans med er.

Detta år är ett kritiskt år för Förenta Nationerna. Vi har nyss passerat halvvägs i arbetet att nå millenniemålen – vår gemensamma vision om att skapa en bättre värld under detta århundrade. Vi ser tydligare än någonsin, att de hot vi står inför inte kommer att skona någon. Klimatförändringar, sjukdomar, vapen, och terrorism känner inga gränser.  Om vi vill förbättra den globala välmågan måste vi säkra våra gemensamma globala tillgångar.

Flera länder ligger långt från att nå millenniemålen före år 2015 och jag är mycket oroad över den globala ekonomiska krisens påverkan. Ledarskap och samarbete har aldrig varit så viktiga som nu.

Därför är framgångarna som vi nådde på vårt toppmöte om millenniemålen i september så betydelsefulla. Regeringar, affärsledare och det civila samhället, alla enades vi om att få till stånd en förändring. Vi uppbådade ett aldrig tidigare skådat stöd för att nå målen och etablerade samarbete för att hjälpa världens fattiga.

Vi har inte sett de slutliga siffrorna ännu, men de utlovade bidragen på toppmötet kan uppgå till över 16 miljarder dollar.

Samarbete är vägen framåt. Se bara hur framgångsrik kampen mot malaria är. Genom en inriktad planering, större ekonomiska bidrag, koordinerat globalt ledarskap, samt vetenskap och teknologi har vi lyckats nå en fas där vi kan kontrollera denna dödliga sjukdom.

Exempel som detta behövs för att ta itu med andra utmaningar som till exempel klimatförändringarna, nu när vi närmar oss klimatmötena i Poznan och Köpenhamn. Vi behöver goda exempel för att även nå de övriga millenniemålen.

Låt oss bygga vidare på detta, det finns ingen tid att förlora. Förenta Nationerna måste skapa en säkrare, hälsosammare och mera välmående värld. På årets FN-dag uppmanar jag alla som arbetar med dessa frågor samt alla världens ledare att uppfylla sina andelar och hålla sina löften.

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare