A-Ö Webbindex

Risk finns att 1,5°C kommer att nås före 2027

Globala temperaturer kommer sannolikt att stiga till rekordnivåer under de kommande fem åren.

Uppvärmningen drivs av höga halter av växthusgaser i atmosfären och beräknas bli förstärkt av det värmande väderfenomenet El Niño, som väntas ta fart senare i år, enligt en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Det är 66 procents sannolikhet att minst ett av åren under perioden 2023 till 2027 kommer att ha en global årsmedeltemperatur som ligger högre än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid, enligt WMO.

– Det betyder inte att vi permanent kommer att överskrida 1,5 grader som anges i Parisavtalet och som handlar om långvarig uppvärmning. WMO slår dock larm om att vi kommer att överskrida 1,5-gradersnivån på en tillfällig basis med ökande frekvens, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare.

Ett flygfoto av översvämmat landskap
Utanför Demaks kust i Indonesien driver den globala uppvärmningen upp havsnivån, vågor och strömmar har stärkts, och ett skyddande bälte av mangroveskog har skurits ner, vilket gör området utsatt för översvämningar. Foto: UNEP/Nathanial Brown

Varmaste året någonsin

Och det finns en 98-procentig sannolikhet att åtminstone ett av de kommande fem åren, och femårsperioden kommer att vara det varmaste någonsin.

– En värmande El Niño förväntas utvecklas under de kommande månaderna och detta kommer att kombineras med klimatförändringar relaterade till mänsklig livsföring som i sin tur driver globala temperaturer in på okänt territorium, säger  Petteri Taalas.

– Detta kommer att få långtgående inverkningar för hälsa, säker tillgång till livsmedel, vattenförvaltning och miljön. Vi måste vara förberedda, tillägger Taalas.

Parisavtalet ställer upp långsiktiga mål för att vägleda alla nationer att avsevärt minska de globala utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturökningen under detta århundrade till 2°C samtidigt som man fortsätter ansträngningarna att begränsa ökningen till ytterligare 1,5°C, för att undvika eller minska negativa effekter och relaterade förluster och skador.

Intergovernmental Panel on Climate Change säger att klimatrelaterade risker för global uppvärmning är högre än 1,5 °C men lägre än 2 °C.

Den nya rapporten släpptes inför World Meteorological Congress (22 maj till 2 juni) som kommer att diskutera hur man kan stärka väder- och klimattjänster för att stödja klimatanpassning.

Ett översvämmat område
En man går i översvämningsvatten i Gatumba, Burundi, ett område som får oförutsägbar nederbörd på grund av klimatförändringar. Foto: UNICEF/Karel Prinsloo

Några viktiga fakta:    

  • Vanligtvis ökar El Niño den globala temperaturen året efter att den utvecklats, i det här fallet betyder det 2024.
  • Det finns en chans på 98 procent att minst ett av de kommande fem åren slår temperaturrekordet som sattes 2016, då det var en exceptionellt stark El Niño.
  • Den arktiska uppvärmningen är oproportionerligt hög. Jämfört med 1991-2020-genomsnittet förutspås temperaturavvikelsen vara mer än tre gånger så stor som den globala förväntade siffran när man beaktar de kommande fem vintrarna på norra halvklotet.
  • Förutspådda regnmönster för genomsnittet för maj till september 2023-2027, jämfört med genomsnittet 1991-2020, tyder på ökad nederbörd i Sahel, norra Europa, Alaska och norra Sibirien, och minskad nederbörd för denna säsong över Amazonas och delar av Australien.

Läs mer om klimatet här och här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19