A-Ö Webbindex

Ryska språket: många nyanser av blått

Ryska är ett av fyra östslaviska språk och har totalt talar över 258 miljoner språket runtom i världen. Det är det mest talade slaviska språket och det mest talade modersmålet i Europa. Den 6 juni är det ryska språkets dag.

Ryska språkdagen instiftades av UNESCO för att fira kulturell mångfald och flerspråkighet, samt främja jämlik användning av alla sex officiella arbetsspråk inom FN:s hela organisation. 2010 skapade FN språkdagar för vart och ett av deras sex officiella språk: arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska.

Ett par glasögon och text med kyrilliska i fokus
Den nuvarande standardformen av ryska anses allmänt vara det moderna ryska litterära språket. Foto: Unsplash/Dmitry Ratushny

Ryska språkets dag är ett fokus för kulturevenemang, högläsning, pjäser och musik. Det sammanfaller också med Alexsandr Pushkins födelsedag (1799-1837), vars genialitet och verk sträckte sig från romaner och drama till poesi och mycket mer. Pushkin var exceptionell och erkänd för att inte bara skriva om livet som vanligt folk upplevde det, något som var ovanligt på den tiden, utan man tackar honom även för att han skrev på den form av ryskt språk som talades av folket, snarare än den mer formella stil som var förhärskande i litteraturen på den tiden.

Det finns cirka 258 miljoner rysktalande i världen. Denna uppskattning kan sannolikt anses i högre laget eftersom den tar hänsyn till många invånare med rysk härkomst, men som kanske inte talar språket längre. Om man bara skulle räkna med de personer som har ryska som modersmål finns det ungefär 154 miljoner.

En vy med traditionella ryska byggnader
Ryska är det officiella språket i Ryssland. Det är också ett officiellt språk i Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan. Foto: Unsplash/Christian Wiediger

Ryska i Norden

Både Norge och Finland delar landsgräns med Ryssland, även om Norges är betydligt mindre omfattande på 196 kilometer jämfört med Finlands 1 343,6 kilometer långa gräns. Mer än 80 000 personer som talar ryska som modersmål bor i Finland, varav trettio tusen är ryska medborgare eller har dubbelt medborgskap. Det finns också gott om rysktalande bland dem som kommer från Ukraina, Baltikum eller Ingermanland.

Över 6 000 ryssar flyttade till Finland förra året – det högsta antalet på 30 år. Sedan 90-talet har färre än 3 100 ryssar flyttat dit per år. Inte ens 1991, när Sovjetunionen upplöstes, flyttade så många ryssar till Finland. Då flyttade 5 515 personer från Sovjetunionen till Finland, visar statistik.

Fem fakta om det ryska språket:

  • Svenska ord av ryskt ursprung är till exempel räkneorden två och tre, ryska dva och tri, vatten voda, liksom ordet gård, ryska gorod.
  • Ryska namn består av ett förnamn, ett efternamn och ett patronymikon, vilket är faderns namn plus ändelsen -ovich för en son och -ovna för en dotter. Det betyder ’son till’ och ’dotter till’.
  • Det kyrilliska alfabetet är nära baserat på det grekiska alfabetet, med ungefär ett dussin extra bokstäver uppfunna för att representera slaviska ljud.
  • Tillsammans med engelska är ryska rymdens språk. Astronauter måste lära sig ryska som en del av sin träning och datorsystemet på ISS använder både engelska och ryska.
  • Det ryska språket har fler uttryck för nyanser av blått än de flesta andra språk. Den delar upp beskrivningarna i ljusa och mörka nyanser.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19