Säg NEJ till våld mot kvinnor!

 

Idag uppmärksammas den internationella dagen mot våld mot kvinnor och samtidigt inleds en 16 dagar lång kampanj med syfte att lyfta fram frågan. Kampanjen avslutas på människorättsdagen 10 december.

 

Våld mot kvinnor är en av de vanligaste, mest avskyvärda och systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Kvinnor i alla samhällen, i rika och fattiga länder, våldtas, misshandlas, dödas eller råkar ut för trafficking. En av tre kvinnor beräknas råka ut för någon form av könsbaserat våld under sitt liv.

 

”Dessa kränkningar av de mänskliga rättigheterna skadar inte bara individen, de undergräver utvecklingen av och säkerheten i hela samhällen, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt budskap inför dagen.

 

I februari i år inledde generalsekreteraren en omfattande global kampanj under namnet UNiTE to End Violence against Women, för att förbygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor. Kampanjen fortsätter fram till år 2015, ett år som även är slutmålet för att nå millenniemålen.

 

Läs mera:

 

Säg NEJ till våldet. I november förra året lanserade UNIFEM den Internet- baserade kampanjen "Say No to Violence against  Women" med stöd av UNIFEMs Goodwill-ambassadör  Nicole Kidman.På UNRIC:s webbplats kan du  underteckna namninsamlingen.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 lyfter fram kvinnors roll och viktiga bidrag som aktörer för fred. Resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter och är unik i sitt slag

Resolution 1820 antogs av säkerhetsrådet i juni i år och handlar om sexuellt våld mot civila, den erkänner våldtäkt som vapen och betonar de fredsberarande insatsernas ansvar för att skydda kvinnro ch barn i konflikter. krigsbrott.