Samerna ur sitt eget perspektiv

Karin-Beate-Nøsterud

Karin-Beate-NøsterudDet är en kamp i uppförsbacke för alla medier som tillgodoser en liten publik på ungefär 100 000 själar, men för samerna är det en ännu större utmaning – samerna är fördelade mellan tre av de nordiska länderna och talar minst sex olika dialekter.

”Det är viktigt för oss samer att ha medier på vårt eget språk”, säger Kari Lisbeth Hermansen, redaktör för tidningen Avvir.

I Norge, där uppskattningsvis hälften av samerna lever, gick två ledande samiska dagstidningar samman i en ny tidskrift, Avvir, som publicerade sin första upplaga den 6:e februari 2008, på Samedagen. Dagstidningen har en upplaga på ungefär 1200 exemplar.

“Det har skett en stor ökning i samisk journalistik under de senaste tio åren. Nu har vi två samiska dagstidningar och ett stort intresse för radio- och tv-sändningar”, säger Hermansen.

Nationell tv i Sverige, Finland och Norge erbjuder delade sändningar på tv med nyheter och tematiska program på en daglig basis. Utöver dessa finns det även nyhetsservice via radio och internet på samiska.

”För mig personligen är det viktigt med nyheter på mitt eget språk”, säger Berit Nystad, nyhetsredaktör på NRK Sapmi, Norsk TV och Radio på samiska. ”Det bringar nyheterna mycket närmare”.

Hermansen poängterar att media på samiska inte bara är ett forum för att beskriva och analysera händelser i samhället ur samernas eget perspektiv: ”samisk media är även ett viktigt ankare för utvecklingen och bevarandet av det samiska språket.”

Majoriteten av dessa medier ger ut sina nyheter på både samiska och det lokala språket (norska, finska, svenska).

Den samiska dagstidningen Ságat, som till största del är på norska, har en något större upplaga (2 700) än sin helt samiska syster Avvir.

Situationen ser likadan ut på andra sidan gränsen, där dagstidningen Samefolket främst publiceras på svenska även om den innehåller vissa artiklar på norska och nordsamiska.

”Det finns två orsaker”, säger Nystad. ”För det första talar inte alla samer samiska. För det andra vill vi även informera icke-samer om vad som sker i vårt samhälle”. ”Dessutom fokuserar vi på nyheter från och om andra ursprungsbefolkningar, eftersom vi anser att ömsesidigt stöd och utbyte är viktigt”.

Vissa artiklar är ändå relativt lokala. På den norska NRK Sapmi –webbsidan gällde huvudnyheten på måndag den 6:e augusti beskyllningarna gentemot Anders Opdahl, chefredaktören för den norskspråkiga ledande regionala dagstidningen Nordlys. Tidningen hade beskyllt sameparlamentet för att vara ”tråkigt”.

Beskyllningarna dementerades av viceordföranden för sameparlamentet, Laila Susanne Vars. ”Det är tråkigt att samisk barnavård, utbildning och språkpolitik är för osexiga för hans tidning”.

Vissa nyheter har dock internationella dimensioner. Norska medier plockade upp en nyhet denna sommar gällande samernas starka reaktion då en samisk nationaldräkt sålts på en webbsida i Texas som en ”blå lappländsk skandinavisk rolig halloweenkostym”.

Samerna är såklart lika vana vid stereotypierna om konstiga renherdar uppe i det mytiska Lappland, som inuiterna är vid stereotypier om isbjörnar och iglon. Som samerna ser det, är det en sak att vara värdar för julgubbens hemtrakter, men en helt annan att säljas ut på nätet i samma kategori som vampyrer, häxor och troll inför halloween, hur ”sexig” historien än må vara för yttre media.