COVID-19: Risken för svält har fördubblats

En kvinna hämtar mat i Deir Hater, 60 km från Aleppo i Syrien. FOTO: WFP/ Alissa Khudr

Redan innan COVID-19-pandemin uppstod var flera hundra miljoner människor över hela världen drabbade av svält och undernäring. Som följd av pandemin riskerar nu ännu fler drabbas av svält.

Administrerande direktör för FN:s livsmedelsprogram (WFP) David Beasely, varnade redan innan COVID-19-pandemin om att år 2020 riskerar att bli året för den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Innan pandemin uppskattade WFP att 135 miljoner människor i 55 länder har brist på mat på grund av konflikter, effekter från klimatförändringar och ekonomiska kriser.

Enligt WFP:s nya siffror står nu ytterligare 130 miljoner människor i fara för svält på grund av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin. Organisationen befarar att över 250 miljoner människor kommer utsättas för akut matbrist innan slutet av 2020, och att mer än 30 länder kommer drabbas av hungersnöd.

En WFP-anställd lastar smittskyddsutrustning på ett flyg i Somalia. FOTO: WFP/Jama Hassan

WFP:s chefsekonom Arif Husain är särskilt bekymrad över människor som befinner sig i konfliktområden:
– De behövde inte COVID-19. Även utan viruset hänger eras liv på en tunn tråd. De är bokstavligt talat beroende av oss för att överleva. Om vi, av en eller annan anledning, inte kan komma till dem, kommer konsekvenserna bli enorma.

COVID-19 pandemin har gjort det svårare för humanitära organisationer, inkluderat FN:s organisationer, att nå människor som lider av matbrist. För att undvika en sådan utveckling är det viktigt att internationella leverenskedjor fortsätter.

– Leveranskedjorna måste fortsätta fungera om vi ska övervinna pandemin och kunna leverera mat från produktionsländer till de som behöver det, menar Beasely.

WFP är särskilt bekymrade över människor i konfliktområden. FOTO: WFP/Gabriela Vivacqua

WFP levererar bistånd till nästan 100 miljoner människor varje dag och fungerar som ett logistiskt ramverk för humanitära organisationer över hela världen. Deras roll har blivit ännu viktigare under den globala insatsen för att bekämpa COVID-19. Genom Världens hälsoorganisation har WFP levererat stora mängder smittskyddsutrustning och testutrustning till länder som är särskilt sårbara för viruset. Eftersom de flesta passagerarflygplan är inställda, transporterar WFP hälso- och humanitär personal till länder i nöd. Organisationen arbetar nu med att ersätta skolmåltider i de länder som skolor har behövt stänga.

Läs också: COVID-19: FN ber om barns säkerhet

Om WFP mottar de donationer som de behöver, planerar organisationen att etablera ett nätverk av logistiska knytpunkter och transportsystem för att upprätthålla de humanitära försörjningskedjorna. Planen är att använda två kommersiella lufttransportcentrum i Europa för att hjälparbetare ska kunna ta sig fram till olika krisområden.