Skolstart för barnen i Gaza

Foto: UNICEF

Foto: UNICEF

12.9.2014 – Skolstarten blev försenad för de 395 statligt drivna skolorna i området på grund av den 50 dagar långa konflikten med Israel. Tack vare eldupphöret som de stridande parterna enades om den 26:e augusti kan skolorna nu fortsätta sin verksamhet.

”Barnen har lidit svåra förluster på grund av konflikten”, säger Pernille Ironside, chef för UNICEFs fältkontor i Gaza. ”Därför är det oerhört viktigt att få så många barn som möjligt tillbaka i skolan omedelbart, så att de kan börja återhämta sig i en miljö de är vana vid.”

Men för många barn kommer skolstarten den 14:e september att bli svår.

”Jag känner mig väldigt ledsen inför att gå tillbaka till skolan”, säger 17-åriga Hanadi som lever med sin familj i Gaza stad. ”Jag vet inte om mina vänner ens lever fortfarande. Jag är väldigt ledsen och vet inte hur jag ska kunna gå tillbaka till skolan. Jag känner inte riktigt för att studera just nu”.

Andra, som 16-åriga Sami, säger att det är ett tecken på en mer normal tillvaro att gå tillbaka till skolan. ”För mig är skolan ett andra hem, det känns skönt att gå tillbaka.”

Konflikter som den mellan Israel och Gaza drabbar oftast barnen hårdast. Minst 501 barn dödades i Gaza under konflikten och mer än 3 374 skadades. Enligt utbildningsministeriet förstördes 26 statligt drivna skolor fullständigt. Minst 207 andra (varav 75 som drivs av UNRWA – FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar) fick skador av varierande grad.

”UNICEF kommer att spela en viktig roll i det långsiktiga återuppbyggandet av skolor och hela infrastrukturen när det gäller utbildning”, säger Ironside. I dagarna kommer UNICEFs team på plats att fokusera på fyra viktiga områden:

•    Se till att barn som flytt undan striderna, eller som fått sina skolor förstörda, får en möjlighet att gå i en skola i sitt närområde.
•    Utföra reparationer och städa skolor som användes som skydd för familjer på flykt undan våldet.
•    Planera och organisera en vecka med särskilda fritidsaktiviteter för alla skolor, med avsikten att utbildad personal ska kunna identifiera och ge stöd till barn som traumatiserats särskilt svårt av konflikten.
•    Införskaffa skolväskor, skrivböcker, pennor och utbildningsmaterial, samt skoluniformer och skor till stöd för särskilt utsatta familjer.

Källa: UNICEF Sverige