Tuberkulos fortfarande ett hot mot folkhälsan

tuberculosis 20131023

tuberculosis 20131023

23 oktober 2013- Idag lanserade Världshälsoorganisationen sin nya globala tuberkulosrapport för 2013 (Global Tuberculosis Report 2013). Rapporten undersöker tuberkulostillståndet i 197 länder. Tuberkulos är en av de mest utspridda infektionssjukdomarna i världen, och möjligtvis som en överraskning för de flesta av oss, bär uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen på jorden på bakterien.

Sjukdomen sprids via luften, barn och unga som bor tillsammans och har nära kontakt smittas speciellt lätt. En av tio friska människor som smittas av bakterien utvecklar sjukdomen. I och med att HIV/AIDS har spridits har även tuberkulosfallen ökat. Människor med autoimmuna sjukdomar eller nedsatt immunsystem infekteras med större sannolikhet och smittorisken ökar.

Utan behandling dör människor med tuberkulos inom ett par år. De goda nyheterna är däremot att förebyggande åtgärder kan tas genom vaccinering av människor i riskgruppen samt att sjukdomen kan botas.

Ännu bättre nyheter är att ny data visar att världen är på god väg att uppnå millenniemålet för att backa förekomsten av tuberkulos samt för att förminska dödligheten med 50 % (jämfört med mängden år 1990) fram till år 2015.

I de Nordiska länderna är tuberkulos inte allmänt utspridd. Förekomsten av tuberkulos har minskat drastiskt, men aldrig försvunnit. I och med en ökad mängd internationella resor sprids sjukdomen lättare än förr. Invandring och utvandring har ökat risken av alla smittosjukdomar, inklusive tuberkulos.

En oroande trend är den ökade mängden av multiresistenta tuberkulosbakterier. Dessa är infektioner som inte kan behandlas med normal medicinering eller infektioner som är svårare att behandla. På grund av missbruk av antibiotika och andra mediciner sprids multiresistenta bakterier i en oroande takt.

I rapporten står ”För diagnostisering och behandling av multiresistent tuberkulos är vi inte inne på rätt bana. Färre än 25 % av människor som beräknas ha multiresistent tuberkulos upptäcktes globalt och i de länder med stor andel multiresistenta tuberkulosfall under året 2012.”

År 2012 insjuknade 8,6 miljoner människor i aktiv tuberkulos och sjukdomen dödade cirka 1,3 miljoner människor, främst i Afrika och Asien.