75 sätt som FN gör skillnad: Främjar nedrustning 40/75

FOTO: UN Photo/Ky Chung

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:

FN främjar global nedrustning som ett viktigt verktyg för att uppnå fred och säkerhet. Organisationen arbetar för att reducera och så småningom fullständigt eliminera kärnkraftvapen och kemiska vapen, stärka förbudet mot biologiska vapen och stoppa spridningen av landminor och andra vapen. FN:s konventioner är den rättsliga grunden för den globala kampen för nedrustning: konventionen mot landminor har signerats av 162 länder, och det multilaterala avtalet mot vapenhandel har signerats av 69 stater.

På lokal nivå arbetar FN:s fredsbevarande styrkor för att implementera nedrustning mellan stridande parter. I El Salvador, Sierra Leone, Liberia och andra platser har detta gått ut på att demobilisera stridsstyrkor och samla och förstöra vapen – som ett led i fredsavtalet mellan de olika parterna i konflikten.

FN:s kontor för nedrustning (UNODA) grundades 1998, och har som mål att främja vapennedrustning vad gäller atomvapen, biologiska vapen, kemiska vapen och konventionella vapen genom dialog och öppenhet.

UNODA stöttar konkreta nedrustningsåtgärder efter en konflikt, som att avväpna och demobilisera soldater, och hjälpa dem bli en del av det civila samhället igen.

Läs mer här.