UNIDO: Ny rapport om industriell utveckling

FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO, presenterade på måndagen en ny rapport om hur industriell utveckling kan hjälpa världens allra fattigaste.

Rapporten, "Breaking in and moving up: New industrial challenges for the bottom billion and the middle-income countries" fokuserar på de länder som har hamnat i skymundan. Rapporten handlar om de möjligheter och hinder som två olika typer av länder står inför. Länder som försöker ta sig in på världsmarknaden, samt medelinkomstländerna som försöker utveckla sin produktion.

Rapporten lyfter även fram tre strukturella förändringar inom industrin. Samtidigt som industrialiseringen fortsätter, vad produceras, var produceras det och var sker försäljningen? Rapporten försöker förklara dessa strukturella förändringar i processen.