Social rättvisa för en mer jämlik globalisering

19.2.2013 – Den 20:e februari firar vi världsdagen för social rättvisa. Det internationella samfundet belyser då vikten av att bekämpa fattigdom, uteslutning och arbetslöshet för att kunna främja solidaritet, harmoni och lika möjligheter inom och mellan samhällen.

Dagen utlystes av generalförsamlingen år 2007, och uppmanar medlemsstaterna att främja värderingar som rättvisa, jämlikhet, respekt för mångfald, tillgång till socialskydd och hänsyn till de mänskliga rättigheterna på alla områden i enlighet med toppmötet för social utveckling som gick av stapeln år 1995. 

Social rättvisa är en förutsättning för fredlig samexistens inom och mellan nationer. Principerna för social rättvisa upprätthålls genom främjandet av jämlikhet mellan könen samt ursprungsbefolkningars och immigranters rättigheter. Social rättvisa är ofta en direkt följd då de hinder för mänsklig utveckling som baseras på kön, ålder, ras, etnisk tillhörighet, religion, kultur eller handikapp, elimineras.

Kort sagt – social rättvisa betyder att alla människor bör ha tillgång till lika rättigheter.

”Då vi markerar världsdagen för social rättvisa, ser vi ökade möjligheter för en liten minoritet medan den stora majoriteten fortfarande drabbas av ökad ojämlikhet”, sade FN:s generalsekreterare i sitt uttalande. ”Ökande ojämlikhet undergräver det internationella samfundets framsteg i sin kamp mot fattigdom och för en mer rättvis värld.”

Även om framsteg gjorts gällande socialskydd, arbetsrätt och förbättrad public service, förblir miljarder människor beroende av världsledarnas engagemang och beslutsfattarnas ihärdighet i frågan.

”Då vi fortsätter att forma den värld vi vill ha, låt oss intensifiera våra ansträngningar för en mer inkluderande, jämlik och hållbar utveckling, byggd på dialog, transparens och social rättvisa”, sade Ban i sitt meddelande.

ILO:s rapport ”Social Justice for a Fair Globalization