Bekämpning av klimatförändringar kan skapa miljontals jobb

Åtgärder i syfte att begränsa klimatförändringarna kan skapa miljontals nya arbetstillfällen, visar en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP.

Enligt rapporten “Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World”,  kan ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser leda till nya “gröna” jobb  i många sektorer.

Detta leder i sin tur till ökade investeringar i förnybar energi och energieffektivisering.

Rapporten innehåller också rekommendationer inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009.