Stark ökning av flyktingar från Syrien

28.1.2013 – Upp till 3000 syrier går över gränsen till Jordanien varje dag, antalet syrier som väntar på att kunna gå över gränsen uppskattas till 50 000, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

26 500 syriska flyktingar har sökt sig till Jordanien sedan den 1 januari m inkluderat de 10 500 som kommit bara under de senaste fem dagarna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon underströk under sitt tal i Davos att den militära konfrontationen har en aldrig tidigare skådad effekt på Syriens befolkning. Mer än 60 000 människor har dödats och hundratusentals drivits på flykt sedan konflikten började tidigt år 2011.

Under de senaste månaderna har våldsamheterna trappats upp, och mer än 4 miljoner människor är nu i behov av humanitärt bistånd.

Enligt generalsekreteraren skulle brist på handling vara både oacceptabelt och betyda resignation inför situationen i Syrien. ”Världen, och framför allt säkerhetsrådet, måste upprätthålla sina skyldigheter.”

Humanitära organisationer lyckas, trots begränsad framkomlighet och begränsningar från den syriska regimens sida, förse 1,5 miljoner människor med mat samt nödhjälp åt ca 400 000. Detta, betonade generalsekreteraren, är emellertid inte tillräckligt. Det humanitära samfundet behöver 1,5 miljarder för att kunna fortsätta sitt arbete under de kommande sex månaderna, vilket utgör den största behövda summan hittills för en så kort tidsperiod.