A-Ö Webbindex

Världsflyktingdagen: Stöd för att ge flyktingar fristad har sjunkit i många länder 

Tre fjärdedelar av vuxna fortsätter att tro att de som flyr från krig eller förföljelse bör kunna söka trygghet i andra länder enligt en omfattande undersökning om globala attityder som publicerades inför Världsflyktingdagen 20 juni.

Stödet för att ge skydd har dämpats i ett antal länder från de höga nivåerna 2022 i efterdyningarna av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Danmark, Finland och Sverige ingår i undersökningen

Femhundra personer i tre av de nordiska länderna ingick i undersökningen; Danmark, Finland och Sverige. Generellt är de tre nordiska länderna mer positiva till flyktingar än de 52 länderna i genomsnitt. Sverige med 81 % positiva svar avvek positivt i den allmänna frågan om huruvida människor ska ha rätt att söka asyl.

Danmark (74 % och Finland 71 %) låg nära genomsnittet på 73 %. Sverige fick också högst procentuella andel (59 %) på flyktingars positiva inverkan på samhället, eller det femte högsta av de 52 undersökta länderna.

Danmark (46 %) ligger nära genomsnittet (44 %) och finländarna ligger inte långt efter (40 %). Danmark (47 %) får högst poäng av de tre på frågan om framgångsrik integration av flyktingar medan de andra två länderna (Finland 40 %, Sverige 40 %) ligger betydligt under det globala genomsnittet (51 %) Finland 61 %) och Sverige (55 %) låg närmare genomsnittet (61 %) när de tillfrågades om de ansåg att asylsökande var ekonomiska migranter snarare än riktiga flyktingar.

Å andra sidan instämde 50 % i Danmark i frågan. Det bör dock noteras att endast urvalen i Danmark och Sverige ansågs representativa för deras vuxna befolkning under 75 år.

Två personer som gör high five
De tre nordiska länderna i undersökningen är generellt sett ganska positiva till flyktingar, men vissa aspekter är överraskande. Foto: Mads Schmidt Rasmussen/norden.org

Solidaritet med flyktingar

I år fokuserar World Refugee Day, Världsflyktingdagen, på solidaritet med flyktingar – för en värld där flyktingar tas emot. Solidaritet innebär att ”hålla dörren öppen”, att uppmärksamma den styrka och de prestationer flyktingar har samt reflektera över de utmaningar de står inför. FN:s generalsekreterare António Guterres efterlyser global solidaritet och ett kollektivt världsansvar i sitt budskap på Världsflyktingdagen. ”Låt oss lova att på nytt bekräfta världens kollektiva ansvar för att hjälpa och välkomna flyktingar … att upprätthålla deras mänskliga rättigheter inklusive rätten att söka asyl.”

Foto: UNHCR

Antalet flyktingar har tredubblats under det senaste decenniet. I slutet av 2023 fanns det 43,4 miljoner flyktingar globalt. År 2023 återvände nästan 1,1 miljoner flyktingar hem. Bara förra året ökade den globala flyktingbefolkningen med 7 procent till 43,4 miljoner under året. Medan flyktingars och migranters rättigheter skiljer sig åt, står de båda inför allvarliga gemensamma risker på rutter. Hot som livshotande situationer, våldtäkt, tortyr, kidnappning, godtyckligt frihetsberövande, rån och människohandel utgör risker på den centrala Medelhavsvägen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19