Sydsudan: FN:s säkerhetsråd tappar tålamodet

S.Sudan1

S.Sudan1

6.3.2015 – Trots fredsförhandlingar på slutrakan ser det mörkt ut för chanserna till fred. Säkerhetsrådet blir allt otåligare och resultatet kan bli sanktioner för att ge förhandlingarna en sista knuff i rätt riktning.

Fredsprocessen har hankat sig framåt sedan november 2014 mellan de två stridande parterna: regeringen, personifierad av president Salva Kiir, och oppositionen Frihetsrörelsen för Sudans folk, SPLMA,som leds av Riek Machar.

Båda parter har uttryckt sin vilja att förbinda sig till en fredsprocess och undertecknade ett avtal för vapenstillestånd. Men en kort tid efter att avtalet undertecknades, dokumenterade rapporter fortsatt blodspill som undergrävde fredsförhandlingarna i Etiopien. Den gyllene formeln för delad makt har inte ännu funnits, och förblir den största olösta frågan i konflikten.

Den femte mars markerade den sista fasen för fredsförhandlingarna. Deadline utsattes av den medlande parten, det östafrikanska blocket IGAD (Intergovernmental Authority on Development), som en sista chans för de stridande parterna att finna en lösning som skall inkludera etablerandet av en övergångsregering. Den andra fasen är den 1 april då förberedelserna för övergången ska påbörjas, och slutföras senast den 9 juli.

Men då deadline kom och gick, är det bara den ena parten, Machar, som sitter vid förhandlingsbordet i Addis Abeba. Enligt honom väntar han på Salva Kiir och direkta förhandlingar.

S.Sudan2USA, som utgjort en stark röst för förändring, har förväntat sig att IGADs medlare skall initiera målsättningarna, men på grund av friktion inom IGAD har hoten ekat ihåliga.

Och nu har FN:s säkerhetsråd fått nog.

Säkerhetsrådet betonade sitt djupaste ogillande inför det fortlöpande våldet då rådet den 3:e mars antog en enhällig resolution. Resolutionen kan sanktionera alla dem som är ansvariga för, deltar i eller engagerar sig direkt eller indirekt i gärningar eller aktioner som hotar fred, säkerhet och stabilitet i Sydsudan. Dessa sanktioner inkluderar reseförbud och en frysning av tillgångar.

Resolutionen innefattar inte användningen av beväpnade styrkor utan är ämnad att styrka rådets beslut, och rådet kan komma att uppmana FN:s medlemsstater att verkställa resolutionens sanktioner.

Texten understryker att åtgärder eller politik som inkluderar rekrytering av barnsoldater, beväpnade gruppers exploatering av barn eller attacker mot civila och sjukhus, kvalificerar för sanktioner.

Rådet upprepar att konflikten inte kan lösas med militära medel, och kräver att parterna implementerar vapenvilan och progressivt drar tillbaka sina trupper utan fortsatt dröjsmål.

Resolutionen reflekterar en djup bedrövelse över misslyckanden kring fredsfördraget.

Situationen är tyvärr inte ny för världens yngsta land.

Under den långa kampen för självständighet som fortsatte ända till 2011, stred Salva Kiir sida vid sida med Riek Machar. Kiir är dinka, Machar nuer. Efter att de båda uppnådde makt och autonomi, anklagade president Kiir i december 2013 Machar för att ha planerat en kupp mot honom. Denna anklagelse tände gnistan för etniska spänningar, som ledde till en tragisk konflikt som kostat hundratusentals människors liv. 1,5 miljoner är internt fördrivna och 480 000 har tvingats fly till grannländerna.

Sju vapenvilor har misslyckats med att etablera bestående fred.

Säkerhetsrådet har diskuterat en resolution under nästan ett års tid, men har varit delat gällande resolutionens tidslinje. Vissa talade för att pressa de stridande parterna redan före deadline den 5 mars, medan andra uttryckte sin oro för att ytterligare press kunde förvärra situationen. USA var det land som lade grunden för resolutionen.

Rådet har uttryckt sin avsikt att se över situationen efter den 5 mars, och åter en gång efter den utsatta övergången den 1 april. Efter det kontrolleras situationen i 60 dagars intervaller – eller oftare, om så krävs.

Resolutionen kan bringa en strimma av hopp för de civila som fortsätter betala det högsta priset för konflikten. Men frågan är nu om resolutionen kommer att pressa de stridande ledarna tillräckligt, och om FN är redo att kavla upp sina ärmar om Kiir och Machar misslyckas åter en gång.

UNRIC:s relaterade länkar:

UNRIC:s faktablad om Sydsudan
Artikel: Kris istället för tårta på Sydsudans treårsdag
Artikel: Sydsudans barn lever i en mardröm

Alla artiklar i nyhetsbrevet för mars 2015