Starkt stöd för hållbar energi

vind

vind

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förkunnade i sitt tal inför Rio+20 –konferensens deltagare att mer än hundra åtgärder och förpliktelser mobiliserats som stöd för FN:s globala initiativ för hållbar energi.

”Det är inte bara möjligt, utan nödvändigt, att uppnå hållbar energi för alla – det är den gyllene tråden som sammanlänkar utveckling, social inklusion och miljöskydd”, sade generalsekreteraren i sitt uttalande i Rio de Janeiro i Brasilien.

FN:s initiativ om hållbar energi, ”Sustainable Energy for All”, lanserades år 2011. Initiativet har som målsättning att bringa samman regeringar, företag och det civila samhället i en aldrig tidigare skådad ansträngning för att göra världens energiförsörjning mer tillgänglig, effektiv och ren. Initiativet skall katalysera globala åtgärder som stöd för tre sammanlänkande och kompletterande mål, som alla bör uppnås före 2030, nämligen att säkra universell tillgång till modern energiförsörjning, fördubbla den globala takten på förbättring av energieffektivitet, och fördubbla andelen av förnybar energi i den globala energiförsörjningen.

Det internationella energiorganet IEA uppskattar att 1,3 miljarder människor – globalt var femte människa – saknar elektricitet i sina hem eller för sin försörjning. Ett dubbelt antal – nästan 40 procent av världens befolkning –  måste förlita sig på ved, kål eller djuravfall för att tillaga sin mat, vilket resulterar i giftig rök som orsakar lungsjukdomar och död.

Bland de åtaganden och åtgärder som företag från såväl den privata sektorn som små- och medelstora företag enats om, har bland annat Microsoft förbundit sig till att bli kolneutral och kommer att tillämpa en internationell kolavgift på sina företagsoperationer i över 100 länder. Det italienska företaget Eni har öronmärkt cirka 5 miljarder för att uppnå sitt mål för att minska sin gas- och kolförbrukningsintensitet. Renault-Nissan –alliansen har förbundit sig till att satsa cirka 5 miljarder för att kommersialisera prisvärda nollutsläppsfordon.

Medlemmarna i rockgruppen Linkin Park deltog i en parallelsession under Rio+20 –evenemanget Rio Social, och har lanserat en kampanj som manar världsledare att vidta ytterligare åtgärder för att avskaffa fattigdomen.

Foto: UN / Engineering for Change