Syrien: Biståndsorganisationer i desperat behov av pengar

09 07 hcr syria

09 07 hcr syria

2.9.2015 – De humanitära organisationerna har fått in endast en tredjedel av de behövda pengarna för hjälpinsatsen i Syrien.

Stephen O’Brien, FN:s humanitära chef, betonade under en givarkonferens i Kuwait att hjälporganisationer tvingats trappa ned på hjälpen eftersom endast 2,4 av de 7,42 miljarder dollar som behövs för att finansiera hjälpen har erhållits.

Inför brist på finansiering, varnade O’Brien, har FN:s livsmedelsprogram (WFP) redan tvingats minska på mathjälpen med en femtedel, och på matkupongerna med så mycket som hälften för vissa av de fördrivna samhällena. Ytterligare nedskärningar är att vänta.

UNICEF kommer inte att få ihop de 185 miljoner dollar de behöver för att bygga nya skolor och förse dem med personal och skolmaterial.

”1,6 miljoner barns skolgång hotas inom Syrien”, sade han, och ”finansieringsklyftan kommer att orsaka att 225 000 inte får tillgång till livräddande hälsovård inom Syrien.”

Han noterade även att ”finansieringsbrist i Syrien konkret betyder skillnaden mellan liv och död.”

09 01 2015Syria Relief”Underfinansieringen kan ha katastrofala resultat för civilbefolkningen – både inom Syrien och för de syrier som lyckats ta sig över gränsen till grannländerna. Offentlig service i Libanon, Jordanien, Irak och Turkiet som tillsamman har tagit emot miljoner syriska flyktingar, spricker i sömmarna”, konstaterade O’Brien.

”Om inte givare träder fram, kommer vi inte att hinna förse de syriska flyktingarna med skydd och kläder för att överleva vintern.”

Humanitära organisationer har försett miljoner människor i Syrien och dess grannländer med mat, skydd, pengar och kuponger, hälsovård, rent vatten, skola och psykosocialt stöd. 7,6 miljoner har fördrivits på grund av kriget och 4 miljoner har sökt skydd i Syriens grannländer.

”Vi bevittnar en ökande migrationskris som utspelas på Europas kuster, med antalet migranter och flyktingar på rekordhöga nivåer”, sade O’Brien. ”Denna kris ålägger oss ett allt större ansvar för att finna en slutlig lösning på den syriska konflikten.”

UNRIC:s utvalda länkar:

UNICEFs katastrofhjälp: https://unicef.se/katastrof
WFP:s katastrofhjälp: https://give.wfp.org/sv/607/?step=country