A-Ö Webbindex

Internationella kvinnodagen 2021

Den internationella kvinnodagen ger oss tillfälle att reflektera över våra framsteg, kräva förändring och fira det hjältemod och den beslutsamhet som vanliga kvinnor visat genom sina enastående insatser för sina länder och samhällen.

Årets tema för internationella kvinnodagen (8 mars) är “Ledande kvinnor: hur vi når en jämlik framtid i en värld med Covid-19” och uppmärksammar de fantastiska insatser som gjorts av kvinnor och flickor världen över, insatser som skapar en mer jämlik framtid och återhämtning från Covid-19 pandemin och belyser de som fattas.

Vårdpersonal under coronapandemin
Majoriteten av de som arbetar inom vården under coronapandemin är kvinnor. Foto: WHO/P. Phutpheng.

Covid-19 krisen bär en kvinnas ansikte

Pandemin har medfört negativa konsekvenser för kvinnor och flickor världen över.

“Redan stora ojämlikheter som drabbar kvinnor och flickor har förvärrats av pandemin, flera år av framsteg för ökad jämlikhet har raderats“, konstaterar Förenta nationernas generalsekreterare António Guterres i en debattartikel i Aftonbladet.

“Obetalt omsorgsarbete har ökat dramatiskt till följd av att människor behövt stanna hemma när skolor och barnomsorg varit stängda. Flera miljoner flickor kanske aldrig återvänder till skolan,” skriver han.

Kvinnor representerar inte bara majoriteten av de som arbetar i främsta ledet under pandemin är kvinnor, många av dem kommer från etniska minoriteter och marginaliserade grupper, kvinnor är löper dessutom större risk att bli av med sina jobb. Över hela världen möter kvinnor ökad risk för våld i hemmet, obetalt omsorgsarbete, arbetslöshet och fattigdom. Trots att majoriteten av de som arbetar med vård under pandemin är kvinnor utgör de en oproportionerlig och otillräcklig andel av de som fattar beslut om Covid-relaterade frågor, både nationellt och globalt.

“Pandemin har dessutom lett till en parallell våldsepidemi mot kvinnor över hela världen där våld i hemmet, trafficking, sexuellt utnyttjande och barnäktenskap har skjutit i höjden”, konstaterar generalsekreteraren. “En sak är tydlig: Covid-19 krisen bär en kvinnas ansikte”.

Kvinnliga ledare i Indien diskuterar
Det finns många fördelar med att ha kvinnor i ledande positioner. Det har blivit tydligt under pandemin. Foto: UN Women.

När kvinnor leder

Trots många negativa konsekvenser för kvinnor har pandemin också tydligt visat betydelsen av kvinnlor i ledande positioner. Regeringschefer i till exempel Danmark, Etiopien, Finland, Tyskland, Island, Nya Zeeland och Slovakien har uppmärksammats för att ha satt in snabba, avgörande och effektiva insatser i sina länder mot Covid-19, och för att hänsynsfullt kommunicera faktabaserad hälsoinformation.

“Det senaste året har länder med kvinnliga ledare haft lägre smittspridning och har varit bättre på att återhämta sig. Kvinnoorganisationer har fyllt viktiga luckor när det kommer till att bidra med tjänster och information, framförallt på samhällsnivå”, skriver António Guterres.

“Kvinnligt ledda regeringar har genomgående visat på investeringar i sociala skyddsnät och större insatser mot minskad fattigdom. När kvinnor sitter i regeringar antar länder mer bindande politik för att motverka klimatförändringarna. När kvinnor deltar i fredsförhandlingar är avtalen mer varaktiga”, fortsätter han.

Trots detta finns bara kvinnliga regeringschefer i 20 av världens länder. Kvinnor, särskilt unga kvinnor, är med och driver de olika inkluderande rörelser som online och på gatorna arbetar för social rättvisa, mot klimatförändringarna och jämlikhet över hela världen. Trots det är färre än 1 procent av parlamentariker i världen kvinnor under 30.

“All den här exkluderingen är allvarlig. Världen behöver pressa på för att kvinnor ska nå ledande positioner och kunna delta på lika villkor. Det är tydligt att sådana insatser skulle gynna alla”, konstaterar chefen för FN.

Jämlikhet mellan könen 2030

Bland de globala målen fokuserar nummer 5 specifikt på jämlikhet mellan könen men trots överlägsna framsteg har inget land lyckat nå jämställdhet.

Årets internationella kvinnodag är ett stridsrop för en jämställd generation, ett sätt att nå en jämlik framtid åt alla.

Rättsliga begränsningar hur de senaste femtio åren gjort att 2.7 miljoner kvinnor haft samma möjligheter att välja jobb som män. Färre än 25 procent av parlamentsledamöter var kvinnor så sent som 2019. En av tre kvinnor får utstå könsrelaterat våld, fortfarande.

Låt oss se till att 2021 gör skillnad för kvinnor och flickor överallt.

FN:s generalsekreterare är hoppfull denna kvinnodag, “Världen har möjlighet att lämna bakom sig generationer av rotad och systematisk diskriminering. Det är dags att bygga en jämlik framtid”.

Mer info:

UN Women Sverige

Generation Equality Sverige

Generation Equality (EN)

Relaterade artiklar:

Den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen

8 mars: bakslag i den globala jämställdhetskampen

Norden jämställt? Visst, år 2035

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19