Länge leve den biologiska mångfalden!

Photo: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service 2.0 Generic (CC BY 2.0)

22.5.2014 – Termen biologisk diversitet och mångfald låter kanske krånglig. Uttrycket syftar på de miljontals djur- och växtarter som lever på vår planet, deras genetiska skillnader och de olika ekosystem i vilka de lever och interagerar.

Den mångfald vi ser idag är ett resultat av miljontals år av evolution, formad av naturens processer. Vad som gör processen så intressant – och sårbar – är att en liten förändring i ena ändan lätt åstadkommer radikala förändringar i den andra.
Vi är beroende av den biologiska mångfalden och ekologiska processer som fotosyntesen i de gröna växterna och pollineringen av växter för att få mat, rent vatten och ren luft.

FN:s konvention om biologisk mångfald (UN Convention on Biological Diversity, CBD) definierar biologisk mångfald som ”variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

Idag firar vi den internationella dagen för biologisk diversitet, och uppmärksammar det faktum att  klimatförändringen utgör det klart största hotet för den biologiska mångfalden. Konsekvenserna av förstörda ekosystem är omätbara och vattentillgången är i riskzonen då ekosystem rubbas.

”Även om det kan verka som att vi har vatten i överflöd, är det endast en mycket liten del av vår planets vatten som är sötvatten. Vi lever i en värld där vattnet blir allt dyrbarare, och om utvecklingen fortsätter kommer behovet på vatten inte att kunna mötas”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella dagen.

Trots ökade ansträngningar under de senaste 20 åren har bl.a. föroreningar, introducering av arter där de inte hör hemma och förstörelse av levnadsmiljöer bidragit till att världens biodiversitet hotas alltmer och många arter redan gått förlorade.