Mobiltelefonavfall på agendan på FN möte på Bali

”Hur blir man av med gamla mobiltelefoner, datorer och fartyg?”, är en av frågorna på ett FN möte om problemavfall som inleddes på Bali på måndagen.

Parterna i Baselkonventionen om internationella transporter och omhändertagande av farligt avfall sammanträder för nionde gången och målet är att slå fast nya riktlinjer för hur vi skall ta hand om problemavfall på sätt som skyddar både miljön och människors hälsa.

Enligt FN:s miljöprogram UNEP har användningen av mobiltelefoner har växt exponentiellt från de första användarna på 1970-talet till 1,76 miljarder år 2004 och till över 3 miljarder i April 2008.

Hittills har 170 stater ratificerat Baselkonventionen som trädde i kraft 1989. Den är det mest omfattande internationella avtalet om avfall och reglerar de internationella transporterna av farligt avfall med målet inställt på att minimera uppkomsten av farligt avfall och gränsöverskridande transporter av avfall.

Läs mera här:  http://www.basel.int/