Generalsekreterarens budskap på världsdagen för mental hälsa

10 oktober 2008

Mentala problem förekommer i alla kulturer och i alla skeden av livet. De kan vara följder av eller orsaker till andra hälsoproblem, men hänger allt för ofta samman med fattigdom, marginalisering och social nackdel. De förekommer även ofta i konfliktsituationer och i samband med katastrofer.

Det är en enorm utmaning för hälsovårdssystemen runt om i världen att erbjuda mentalvård och skydda svårt sjuka människors mänskliga rättigheter. De tillgängliga resurserna är inte tillräckliga, de är ojämlikt fördelade och ineffektivt använda. Till följd av detta får de flesta som lider av mentala problem ingen vård alls.

Mer och bättre service måste vara en prioritet. Världshälsoorganisationen WHO lanserade tidigare denna månad ett handlingsprogram med syfte att identifiera strategier där man kan förbättra servicen genom kostnadseffektiva åtgärder.  Handlingsprogrammet uppmanar regeringar, internationella organisationer, det offentliga hälsovårdssystemet, konsumentgrupper och dem som arbetar inom psykiatrin, att samarbeta med detta mål i sikte.

Sett i ett bredare perspektiv, måste vi göra mer för att integrera ett medvetande om mental hälsa i alla aspekter av den sociala lagstiftningen, i planeringen av hälsovårdssystemen, och i hälsovården på alla nivåer. En god mental hälsa är en förutsättning för att må bra, för fungerande förhållanden och för att individen skall kunna bidra till samhället. Låt oss på denna världslag för mental hälsa notera att mental hälsa är en fortsättning för hälsa.
 

Ban Ki-moon

FN:s generalsekreterare