FAO: Livsmedelskris hotar landsbygden i Haiti

En dryg månad efter den förödande jordbävningen i Haiti varnar FAO och den internationella hjälporganisationen CARE för en nationell livsmedelskris.

”Detta är en dold men genomgripande kris som redan har berört alla delar av landet”, säger Dick Trenchard, som samordnar FAO:s bedömning i Haiti. Landsbygden drabbas hårt av stora folkomflyttningar från Port-au-Prince och de omgivande områden till huvudstaden drabbas hårdast. Speciellt drabbade områden är Artibonite i väst och Grand Anse i de södra delarna av landet.

FAO har tillsammans med andra samarbetsparters som arbetar med uppbyggnad i Haiti gjort en första bedömning av situationen. Den visar att familjer som undsätter flyende människor, spenderar sina knappa besparingar och förbrukar sina livsmedelslager för att förse dessa flyende människor med mat.

I många fall har fattiga människorna börjat äta av det utsäde de lagrat inför det kommande vårbruket och dessutom börjat äta eller sälja sin boskap, särskilt getter.

”Vi ser tydliga tecken på att människor redan tillgriper oroande och ohållbara strategier för att försöka hjälpa de uppskattningsvis 500 000 människor som flytt till landsbygden och andra mindre orter efter jordbävningen”, fortsätter Trenchard.

Två veckor till vårbruket

Den viktigaste odlingssäsongen, som står för över 60 procent av den årliga produktionen, kommer att inledas inom mindre än 14 dagar”, säger Jean-Dominique som är CARE:s specialist inom akut livsmedelsförsörjning.

”Om värdfamiljerna inte har möjlighet att köpa utsäde eller på annat sätt få tag på utsäde av hög kvalitet kan detta ha katastrofala följder för dem. Det finns också en annan aspekt av denna onda cirkel, på grund av brist på kontanter kommer många bönder inte att kunna anställa arbetskraft till vårbruket”.

Detta leder i sin tur till att lantarbetarna inte kan tjäna tillräckligt med pengar för att försörja sina familjer och vårbruket riskerar att inte kunna utföras i samma utsträckning som när arbetskraft fanns tillgänglig.

Många bönder saknar pengar för att kunna köpa utsäde inför det kommande vårbruket. Samtidigt har matpriserna stigit med 10 procent jämfört med före jordbävningen, vilket indikerar på att situation kommer att kunna förvärras. Ett program som ger kontanter mot arbete (”Cash-for-work”) kan vara en snabb lösning inom jordbrukssektorn.

”Vi måste snabbt skjuta till pengar innan vårbruket inleds”, säger Jean-Dominique Bodard på CARE. ”Matutdelning kan lindra det omedelbara lidandet efter katastrofen, men i det långa loppet är det främst kontanter som krävs för att jordbrukarna ska kunna investera och återfå sin självständighet.

”Cash-for-work”

FAO har startat ett litet program som ger kontanter mot arbete för att rensa bevattningskanalerna i Léogâne och CARE kommer under de närmaste dagarna att utöka programmet från 600 personer till att omfatta 4000 personer.

Enligt Trenchard utgör programmet en välbehövlig ekonomiskt insats vid en tidpunkt när människor är desperata att återfå kontrollen över sina liv. Samtidigt ger det ett nödvändigt inflöde av kapital till marknader på landsbygden som kollapsade efter jordbävningen.

Som en del av återhämtningsfasen planerar CARE att stödja lokala organisationers verksamheter till exempel hantering av vattenresurser, marknadsföring och kapacitetsuppbyggnad.

Verksamheterna kommer att bidra till ett program som jordbruksministeriet och ministeriet för naturresurser och landsbygdsutveckling samordnar. Programmet är ett katastrofbiståndsprogram som syftar till att stödja matproduktionen i Haiti efter jordbävningen och samtidigt integrera den befolkning som flytt. Tanken är också att det ska fungera förebyggande inför den kommande orkansäsongen. Programmet stödjs av FAO och amerikanska institutet för jordbrukssamarbete (Inter-American Institution for Cooperation on Agriculture, IICA).

Gruppledare

FAO leder och koordinerar en samarbetsgrupp vilka deltar i arbetet med uppbyggnaden av jordbruket i Haiti och samordnar därmed internationella och nationella organisationer. En del av arbetet innefattar övervakning av organisationer och organ som arbetar i fält så att de följer regeringens riktlinjer.

CARE arbetar redan i Léogâne, en jordbruksstad väster om Port-au-Prince som förstördes till 80 procent i jordbävningen, med att erbjuda skydd, nödproviant, vatten- och sanitära anläggningar och sjukvård för mödrar och gravida kvinnor.

Läs mer: Pressmeddelandet på engelska

Källa: FAO Norden