Generalsekreterarens budskap på mänskliga rättigheternas dag

10 december —- De mänskliga rättigheterna är grunden för frihet, fred, utveckling och rättvisa, och de är grunden för FN:s arbete runt om i världen.

Lagarna som skyddar och främjar de mänskliga rättigheterna är oumbärliga. Men ofta handlar det i slutänden om människor, modiga kvinnor och män som kämpar för att skydda sina egna rättigheter och andras, fast beslutsamma att förvekliga rättigheterna för alla.

Årets dag för de mänskliga rättigheterna dag vill jag tillägna dessa människorättskämpar.

Kämparna är en blandad grupp, de kan vara del av det civila samhället, de kan vara journalister eller enskilda medborgare som tagit upp kampen på grund av kränkningar i deras egen näromgivning.

Men de delar alla en beslutsamhet att blottlägga oförrätter, att skydda de utsatta samt att få ett slut på straffriheten. De står upp, de talar ut och i dag twittrar de – i frihetens och den mänskliga värdighetens namn.

Människorättskämparna spelar en mycket viktig roll i kampen mot diskriminering. De undersöker kränkningar och hjälper offer att få rättvisa och stöd. 

Alltför ofta för detta arbete med sig en enorm risk. Människorättskämparna trakasseras, de förlorar sina arbeten och fängslas orättmätigt. I många länder torteras, misshandlas och mördas de. Deras vänner och familjemedlemmar drabbas också av trakasserier och hot. Kvinnliga människorättskämpar är speciellt utsatta och behöver därmed extra stöd.

Mänskliga rättigheternas dag är ett tillfälle att hedra människorättskämparnas mod och prestationer samt att lova att ytterligare värna deras arbete.

Stater har den yttersta ansvaret att skydda människorättskämparna och jag uppmanar alla stater att garantera den yttrandefrihet och föreningsfrihet som möjliggör deras arbete.

När människorättskämparnas rättigheter är i fara är vi alla otryggare.

När människorättskämparnas röster tystas, stummas rättvisan.

Låt oss på denna mänskliga rättigheternas dag inspireras av människor som strävar till att göra vår värld rättvisare. Låt oss komma ihåg att alla, oberoende av bakgrund eller utbildning, kan bli människorättskämpar.

Låt oss använda oss av den kraft. Låt oss alla skydda de mänskliga rättigheterna.

Av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare