Generalsekreterarens budskap på FN-dagen 24 oktober

Ban Ki-moon

Ban Ki-moon24 oktober 2010

På Förenta Nationernas dag vill jag tacka alla de miljoner människor runt om i världen som tror på vårt arbete för fred, utveckling och mänskliga rättigheter och som stöder våra ideal och hjälper oss nå våra mål. Tack alla vänner och medborgare runt om i världen.            

Idag, för sextiofem år sedan trädde FN:s stadga i kraft och varje år på FN-dagen upprepar vi vårt engagemang för vår globala uppgift. Vi bedyrar universella värderingar som tolerans, ömsesidig respekt och mänsklig värdighet och vi noterar alla de framsteg som vi gjort tillsammans för att främja läskunnighet, demokrati och rättsäkerhet, sprida kunskap och teknologi samt förlänga den förväntade livslängden.

Men FN-dagen är framför allt en dag då vi lovar att göra ännu mera. Mera för att skydda människor som lever mitt i väpnade konflikter, för att bekämpa klimatförändringarna och hindra en kärnvapenkatastrof, mera för att främja kvinnors och flickors möjligheter, bekämpa orättvisor och straffrihet och för att nå millenniemålen. 

För en månad sedan lyckades millennietoppmötet i New York framkalla ny politisk vilja att nå målen, men också finansiella löften, vilket är speciellt viktigt i dessa ekonomiskt kärva tider. Jag tänker fortsätta arbeta vidare fram till år 2015 då målen skall vara nådda.

Trots våra problem, trots polarisering och misstänksamhet, har vår sammanlänkade värld skapat en mängd nya möjligheter för gemensam utveckling. Låt oss lova att göra ännu mera för att förvekliga den vision som  FN-stadgan omfattar.

 

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon