UNICEF: Svenska barns hälsa i topp, utbildning rasat

karusell. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

karusell. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org

11.4.2013 – Sverige ligger på femte plats när barns allmänna välfärd åter rankats. När det gäller utbildning har dock Sverige rasat ner till en 18:e plats. Det visar en ny undersökning från UNICEF där 29 av världens rikaste länder jämförs.

”Report Card 11: Child well-being in rich countries” ingår i en serie rapporter där UNICEF undersöker barnfattigdom och socialt utanförskap i en rad rika länder. Den nya rapporten rankar bland annat länderna utifrån olika kriterier för barns välfärd.

Barns välfärd har stigit stadigt under hela 2000-talet, och många östeuropeiska länder har gjort så stora framsteg att de kommit ikapp sina västeuropeiska grannar.
Nederländerna (nummer ett), Finland, Island, Norge och Sverige hamnar totalt sett i toppen, medan fyra länder från södra Europa – Grekland, Italien, Portugal och Spanien – ligger i bottenskiktet. Rapporten fokuserar på 5 delområden: hälsa, utbildning, riskbeteende, livsmiljö och materiell välfärd.

När det gäller utbildning ligger dock Sverige illa till. Mätningarna baseras på svenska elevers kunskaper i tre kärnämnen, och här har Sverige under 2000-talet rasat ner till 18:e plats, sämre än exempelvis Ungern och USA. Med undantag för Tjeckien, står Sverige därmed för det största raset bland industrialiserade länder när det gäller elevers kunskaper.

När svenska barn själva tillfrågas om hur nöjda de är med sina liv hamnar Sverige inte heller så högt upp – här blir det en elfte plats.  Sverige har också den högsta siffran i Norden – 5,5 procent ¬– när det gäller andelen ungdomar som varken jobbar, praktiserar eller studerar.
Sveriges starka sidor i undersökningen är generell och materiell välfärd, samt hälso- och säkerhetsfrågor.