FN-toppmötet för hållbar utveckling: nästa steg för en bättre värld

Summit global goals

Summit global goals

24.9.2015 – Över 150 världsledare förväntas delta i veckoslutets toppmöte för hållbar utveckling vid FN:s högkvarter i New York, och formellt anta de globala målen för hållbar utveckling som skall utgöra en universell vägkarta för de kommande 15 åren.

Inför toppmötet belystes FN:s högkvarter med en massiv projektion om de globala målen samt FN:s 70-års jubileumsår som firas i år. Projektionen utfördes i samarbete med Global Goals –kampanjen som skapats av filmregissören Richard Curtis. Den ambitiösa kampanjen har som mål att nå sju miljarder människor på endast sju dagar med information om de nya globala målen.

Pope SGToppmötet, som börjar på fredag den 25:e, öppnas av påven Franciskus som  kommer att adressera generalförsamlingen och i sitt tal förväntas ta upp såväl fattigdom, social rättvisa och klimatförändringen. Påvens tal följs av ett uppträdande av UNICEF:s goodwill-ambassadörer Shakira och Angélique Kidjo, varefter det blir Malalas tur. Hon och 193 andra representanter för världens ungdomar kommer tillsammans att föra fram ett budskap till FN:s alla medlemsstater. Du kan följa med live här: http://webtv.un.org/

Efter det påbörjas toppmötet, och efter att de nya målen för hållbar utveckling antagits, kommer varje mål att läsas högt av olika människor – politiker, skolbarn, artister och så vidare.

De 17 nya målen och deras 169 delmål bygger vidare på millenniemålen vars mandat löper ut i slutet av detta år. Målen är universella, och gäller därmed även för Sverige. Statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, klimat- och miljöminister Åsa Romson samt biståndsminister Isabella Lövin representerar Sverige under toppmötet.

”Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet även av FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling. Fattigdomsbekämpning, miljö- och klimatarbete och fredsbyggande hör ihop. Sverige ska gå före med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv, mänskliga rättigheter och planetens gränser. Arbetet med att uppnå de globala målen för hållbarhet i Sverige börjar nu”, säger statsminister Stefan Löfven.

Under toppmötet kommer statsministern att hålla tal, delta i möten, seminarier, rundabordssamtal samt ha bilaterala möten med andra länders regeringschefer.

”De globala målen behövs för att världens länder gemensamt ska kunna stoppa och förebygga konflikter och flyktingkatastrofer. Hållbar utveckling kan inte uppnås utan fred, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter. De globala målen ger oss femton år av möjligheter för en bättre värld”, säger utrikesminister Margot Wallström.

Du kan läsa mer om de globala målen i UNRIC:s nyhetsbrev för september.

Globala malen 2015